Bücs Szilárd, Barti Levente, Szodoray-Parádi Farkas

   á ă â é í î ó ö ő ş ţ ú ü ű
kulcsszavak (hu)a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z
index alfabetic (ro)a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z
keywords (en)a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z
Romániai denevérekkel kapcsolatos publikációk
Andreescu I., Torcea Şt., Murariu D. (1979): Contributions à la connaissance de la faune de mammifères de départements d'Ilfov et de Teleorman (Roumanie). Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XX(1): 499-511.


Ansell W.F.H., Topál Gy. (1976): A Miniopterus schreibersii Kuhl típusának lelőhelye. Vertebrata Hungarica, XVII: 15-17. [PDF]


Ardelean G. (1993): Fauna de vertebrate din staţiunea Făina (Vaser) şi împrejurimi. Buletinul Ştiinţific, ser. B, fasc. Biologie-Chimie, X: 84-90.


Ardelean G. (1998): Fauna judeţului Satu Mare. Ed. Goldiş Press, Arad.


Ardelean G., Béres J. (2000): Conspectul mamalofaunei Maramureşului. Studii şi Comunicări, ser. Ştiinţele Naturale, Muzeul Judeţean Satu Mare, 1: 254-267. [PDF]


Ardelean G., Trifonov P. (2000): Vertebratele din Țara Făgărașului. Studii şi Comunicări, ser. Ştiinţele Naturale, Muzeul Judeţean Satu Mare, 1: 333-363. [PDF]


Ardelean G., Ştefănescu D. (2000): Chiropterele din judeţul Maramureş. Studii şi Comunicări, ser. Ştiinţele Naturale, Muzeul Judeţean Satu Mare, 1: 239-241. [PDF]


Éhik Gy. (1924): A new Vole from Hungary and an interesting Bat new to the Hungarian Fauna. Annales Musei Nationalis Hungarici, 21: 159-162. [PDF]


Baltag E., Pocora I., Pocora V. (2009): Chiropterofauna din aria Cheile Bicazului, Cheile Şugăului, Peştera Toşorog (A Békási-szoros, Súgó-szoros és Toşorog barlang denevérfaunája). Migrans, XI(1): 2-4. [PDF]


Barbu P. (1958): Contribuţii la studiul monografic al lui Miniopterus schreibersi Kuhl. Nota I. Curbele de frecvenţă în biometria lui Miniopterus schreibersi Kuhl şi câteva observaţii biologice. Studii şi Cercetări de Biologie Animală, Bucureşti, 10: 145-155.


Barbu P. (1960): Contribuţii la studiul monografic al lui Miniopterus schreibersii Kuhl, Nota II. Analele Universităţii Bucureşti, ser. Ştiinţe Naturale, Biologie, 24: 83-107. [PDF]


Barbu P. (1961): Contribuţii la studiul monografic al lui Miniopterus schreibersii Kuhl, Nota III. Analele Universităţii Bucureşti, ser. Ştiinţe Naturale, Biologie, 28: 197-203. [PDF]


Barbu P. (1968): Observaţii asupra unei colonii estivale de Pipistrellus nathusii Keys. et Blas. 1839 în farul de la Sf. Gheorghe - Dobrogea. Ocrotirea naturii 12(2): 211-215. [PDF]


Barbu P. (1974): Ocrotirea liliecilor. Ocrotirea Naturii, 18(1): 29-36. [PDF]


Barbu P., Bazilescu E. (1977): Nouvelles données concernant l`espéce Myotis emarginatus Geoffroy en Roumanie. Analele Universităţii Bucureşti, ser. Biologie, 26: 93-94. [PDF]


Barbu P., Boldor Şt., Popescu A. (1957): Eptesicus serotinus Schreber în fauna de chiroptere a R.P. Române. Analele Universităţii "C.I.Parhon", Bucureşti, ser. Ştiinţele naturale, 6(15): 133-140.


Barbu P., Pantea F. (1981): Une nouvelle citation de l'espèce Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 (Chiroptera, Vespertilionidae) en Roumanie. Analele Universităţii Bucureşti, 30: 69-70.


Barbu P., Popescu A., Sorescu C. (1975): Nouvelles contributions concernant la distribution de certains chiroptéres en Roumanie. Nécessité de protéger quelques espéces grégaires. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XVI: 311-318. [PDF]


Barbu P., Sorescu C. (1968): Observaţii asupra unei colonii estivale de Plecotus austriacus Fischer din Banat. Studii şi Cercetări de Biologie Animală, Bucureşti, 20(2): 165-170.


Barbu P., Şin Gh. (1968): Observaţii asupra hibernării speciei Nyctalus noctula (Schreber, 1774) în faleza Lacului Doloşman-Dobrogea. Studii şi Cercetări de Biologie, ser. Zoologie, Bucureşti, 20(3): 291-297. [PDF]


Barbu P., Şin Gh. (1969): Date noi despre specia Nyctalus leisleri Kuhl, 1818 în România. Comunicări de Zoologie, Bucureşti, 69-70.


Barti L. (1997): Denevérszámlálási adatok a Crysis Barlangkutató Klub adatbázisából (1996-1997). Erdélyi Gyopár, 7(5): 28. [PDF]


Barti L. (1998): Liliecii. Rezultatele activităţii de numărătoarea şi determinarea liliecilor, desfăşurate sub egida Clubului de Speologie Crysis în perioada 1996 Oct. 1997 Iun. Speomond, 3: 32. [PDF]


Barti L. (1999): A torjai Büdöshegy természetes gázömléseinek denevér-áldozatai (1997-1999). Acta Siculica, Aluta XXIII, Acta Hargitensia VI., 1: 103-114.


Barti L. (2002a): Denevérhibernálási adatok a sepsikőröspataki Ploti-barlangokból (1988-2000). Acta Siculica, Acta Hargitensia VIII, 2: 127-132.


Barti L. (2002b): Semnalări ale liliacului nordic (Eptesicus nilssonii Keyserling et Blasius) din România. Acta Siculica, Acta Hargitensia VIII, 2: 133-138.


Barti L. (2002c): A szászrégeni Kohl István-gyűjteményben talált denevérpreparátumok jegyzéke. Acta Siculica, Acta Hargitensia VIII, 2: 139-143.


Barti L. (2002d): A Daday Jenő által létrehozott denevérgyűjtemény a kolozsvári Állattani Múzeumban. Múzeumi Füzetek, 11: 67-72. [PDF]


Barti L. (2005): Istoricul cercetărilor chiropterologice de pe teritoriul României contemporane şi baza datelor faunistice, de la începuturi până în 1944. Nymphaea, 32: 53-114. [PDF]


Barti L., Dóczy A., Jére Cs., Varga Á. (2006): Rezultatele recensământului de lilieci în locurile de hibernare subterane în Sud-estul Transilvaniei. First Conference on Bat Conservation in Romania, Book of abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p.13. [PDF]


Barti L., Dóczy A., Jére Cs., Varga Á. (2007): Denevér-telelőhely ellenőrzések eredményei Délkelet-Erdélyben. Proceedings of the 5th Conference of the Bat Conservation in Hungary (Pécs, 3th to 4th of December 2005) and 6th Conference of the Bat Conservation in Hungary (Mártély, 12th to 14th of October 2007), Magyar Denevérkutatók Baráti Köre, Budapest, p. 51-62. [PDF]


Barti L., Jére Cs., Dóczy A., Szodoray-Parádi F. (2007): A Vargyas-szoros recens és szubfosszilis denevérfaunája és faunisztikai adatbázisa a kezdetektől 2007 februárjáig. Acta Siculica, p. 153-178. [PDF]


Barti L., Kovács I. (2001): A málnásfürdői mofetták gerinces áldozatainak jegyzéke (1999 febr. 28. - 2000 szept. 18). Acta Siculica, 1: 103-112.


Barti L., Varga Á. (2004): A torjai Büdöshegy gázasbarlangjainak, mofettáinak denevéráldozatai (1999-2002). Acta Siculica, 2003(1): 65-73.


Barti L., Varga Á. (2005): A torjai Büdöshegy gázasbarlangjainak, mofettáinak denevéráldozatai. Proceedings of the 2nd, 3rd. and 4th Conference of the Bat Conservation in Hungary, Magyar Denevérkutatók Baráti Köre, Budapest, p. 91-95.


Bazilescu E. (1970): O specie de chiropter nouă pentru Oltenia, Myotis emarginatus. Revista Muzeelor, Bucureşti, 2: 146-147. [PDF]


Bazilescu E. (1971): Date asupra coloniei de lilieci de la Runcu - Gorj. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii Bacău, p. 359-363. [PDF]


Bazilescu E. (1974): Cercetări chiropterologice în Oltenia. Studii şi Cercetări, Cons. Ocrot. Monumt. Nat. jud. Olt, Slatina, p. 327-331. [PDF]


Bazilescu E. (1975): Date privind fauna de chiroptere (Mammalia) din judeţul Mehedinţi. Studii şi Cercetări, Drobeta Turnu-Severin, p. 341-345. [PDF]


Bazilescu E. (1977): Contribuţii la cunoaşterea chiropterelor din Oltenia. Abstract of PhD, Bucureşti, pp. 24.


Bazilescu E. (1981): Myotis mystacinus Kuhl, 1819, specie de chiropter semnalată în Oltenia. Muzeul Olteniei, Studii şi Comunicări, Ştiinţele Naturii, 3: 339-341.


Bazilescu E. (1982): Răspândirea şi ecologia liliecilor (Chiroptera) din Oltenia. Muzeul Olteniei, Studii şi Comunicări, Ştiinţe Naturii, 4: 331-341.


Bazilescu E. (1983): Consideraţii asupra faunei de mamifere din Oltenia şi propuneri pentru ocrotirea speciilor rare. Studii şi Cercetări, Drobeta Turnu-Severin, p. 195-199. [PDF]


Bazilescu E., Sorescu C., Cruce M., Popescu M. (1982): Catalogul sistematic al colecţiilor de vertebrate din Muzeul Olteniei. An. Muz. Olteniei, p. 311-401.


Bücs Sz., Nagy L.Z. (2006): Specii criptice: în ce metodă să avem încredere? First Conference on Bat Conservation in Romania, Book of Abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p. 2. [PDF]


Bücs Sz., Nagy L.Z., Boldogh S., Popescu O. (2007): Kárpátokon innen és túl: Genetikai variabilitás közönséges egérfülű denevér kolóniákban. Proceedings of the 5th Conference of the Bat Conservation in Hungary (Pécs, 3th to 4th of December 2005) and 6th Conference of the Bat Conservation in Hungary (Mártély, 12th to 14th of October 2007), p. 45-50. [PDF]


Bücs Sz., Nagy L.Z., Boldogh S., Popescu O. (2007): Molecular approaches in the study of bat populations: the Greater Mouse-eared bat Myotis myotis in Eastern Europe. Annals of the West University of Timişoara, Series Chemistry 16(3):11-20 [PDF]


Bücs Sz., Nagy L.Z., Ferencz B., Székely S., Boldogh S. (2005): Microsatellite-based genetic variation of Greater Mouse-eared bat Myotis myotis populations in the Carpathian Basin. Bat Research News, 46(3):87


Bielz E.A. (1856): Fauna der Wirbelthiere Siebenbürgens, eine systematische Aufzählung und Beschreibung der in Siebenbürgen vorkommenden Säugethiere, Vögel, Amphibien und Fische. Verein für siebenbürgische Landeskunde, Sibiu, p. 3-6. [PDF]


Bielz E.A. (1886): Über die in Siebenbürgen vorkommenden Fledermäuse. Verhandlung und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften, Sibiu, 36: 76-84. [PDF]


Bielz E.A. (1888): Die Fauna der Wirbeltiere Siebenbürgens nach ihren gegenwärtigen und jetzigen Bestande. Verhandlung und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften, Sibiu, 38: 15-36. [PDF]


Borda D. (2001): Ocrotirea faunei de Chiroptere în România. Ocrotirea Naturii, 44-45: 51-57. [PDF]


Borda D. (2002): Chiropterele. in: Racoviţă Gh., Moldovan O., Onac B. (ed.): Monografia carstului din Muntii Padurea Craiului, Studiu monografic. Presa Universitară, Cluj-Napoca, p. 172-182. [PDF]


Borda D. (2002): The distribution of bats in Romanian caves (I). Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza" , Bucureşti, XXXVII - XXXVIII (1998-1999): 223-230. [PDF]


Borda D., Borda C. (2003): Bolile liliecilor şi riscurile contaminării umane. Ecocarst, 4: 45-50. [PDF]


Borda D., Borda C. (2005): Chiropterele. Relaţii cu omul şi mediul înconjurător. Ed. Napoca Star, Cluj Napoca, pp. 164.


Borda D., Borda C., Tămaş T. (2004): Bats, climate and air microorganisms in a Romanian cave. Mammalia, 68(4): 337-343. [PDF]


Borda D., Bucur R. (2005): Preliminary data regarding craniometric characteristics of sibling bat species in Romania. Abstract, Xth European Bat Research Symposium, Galway, Ireland, 21-26 Aug. 2005.


Borda D., Bucur R. (2006): Specii gemene de lilieci: aspecte morfologice, ecologice şi genetice. First Conference on Bat Conservation in Romania, Book of abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p. 1-2. [PDF]


Borda D., Racoviţă Gh., Barti L. (2006): Bats of Biospeologica Collection. 18th International Symposium of Biospeleology, Cluj Napoca, Romania, 10-17 july 2006, Poster Section.


Borda D., Racoviţă Gh., Barti L. (2006): Sur les Chéiroptéres de la collection "Biospeologica". Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", Bucureşti, XLIII-XLIV: 217-234. [PDF]


Borda D., Racoviţă Gh., Bucur R. (2008): The role of climate in cave roost selection. Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p. 31. [PDF]


Borzsák S. (1933): A magyarországi denevérek hallócsontjainak ismertetése. Bölcsészdoktori értekezés, Budapest, pp. 1-40. [PDF]


Bunesco A. (1959): Contribution à l'étude de la répartition géographique de quelques mammiféres méditerranéens en Roumanie. Säugetierkunde Mitteilungen, 7(1): 1-4. [PDF]


Burghele-Bălăcescu A. (1966): Date noi asupra răspândirii nycteribiidelor (Diptera, Pupipara) in România. Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza" , Bucureşti, V: 115-123. [PDF]


Burghele-Bălăcescu A., Avram Şt. (1966): Peşteri cercetate în Oltenia între Valea Motrului şi Valea Tismanei. Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza" , Bucureşti, V: 31-41. [PDF]


Băcescu M. (1938): Liliacul cu urechi mari (Plecotus auritus L.) ca hrană pentru unii şerpi. Revista Ştiinţifică V. Adamachi, XXIV(1): 39. [PDF]


Carbonnel J.P., Decu V., Olive P., Povară I., Gheorghiu V. (1996): Premiére datation par 14C du remplissage de guano d'une grotte des Carpates Méridionales: Peştera lui Adam (Roumanie). Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", Bucureşti, XXXV: 143-152. [PDF]


Carbonnel J.P., Klein D., Lamy S., Decu V., Baciu F., Silvestru E., Gheorghiu V., Giurginca A. (2000): Le Cs137 des sols et guanos de Roumanie treize ans après Tschernobyl. Incidences sur milieu karstique. Mémoires Biospéléologiques, 27: 25-36. [PDF]


Carbonnel J.P., Olive P., Decu V., Klein D. (1999): Datations d'un dépôt de guano Holocène dans les Carpates Méridionales (Roumanie). Implications tectoniques. Science de la terre et des planètes, 328: 367-370. [PDF]


Chachula O. (2001): Liliecii - monştrii cavernelor. Alcedo, Societatea Ornitologică Română, p. 22-23. [PDF]


Chachula O., Bondar V. (2003): Șura Mare - prezenti și perspective (Nota I.). Ecocarst, 4: 19-22. [PDF]


Chachula O., Gheorghiu V., Petrea C. (2006): Influenţa antropizării Peşterii Cioclovina Uscată asupra chiropterelor. First Conference on Bat Conservation in Romania. Book of abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p. 3. [PDF]


Chachula O., Valenciuc N., Done A. (2008): Contributions to the study of Chiroptera from Moldavia (Romania). Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, ser. Biologie animală, 54: 237-244. [PDF]


Chappuis P.A., Jeannel R. (1951): Enumération des Grottes visitées, 1927-1949 (huitième série). Archives de Zoologie Expérimentale et Générale, Paris, 88: 81-230.


Chiriac E., Barbu P. (1963): Cu privire la helmintofauna unor micromamifere din R.P.R. Analele Universităţii Bucureşti, ser. Ştiinţele Naturii, 38(12): 181-190. [PDF]


Chiriac E., Barbu P. (1970): Récherches sur les trématodes de quelques chiroptéres de Roumanie. Livre du centenaire Émile G. Racovitza 1868-1968. Édition de l'Académie de la République Socialiste de Roumanie, Bucarest, p. 459-465.


Chiriac E., Barbu P. (1973): L'étude comparée de l'helminthofaune des chiroptéres de Roumanie (I. note). Analele Universităţii Bucureşti, 22: 19-24.


Chiş T., Manole M.G. (2001): Liliecii. Munţii Carpaţi, 27: 59-62. [PDF]


Chiş T., Manole M.G. (2003): Contribuţii la fauna de chiroptere din Depresiunea Maramureşului. Studii şi Comunicări, ser. Ştiinţele Naturale, Muzeul Judeţean Satu Mare, 2-3: 226-231. [PDF]


Chiş T., Manole M.G. (2004): Date noi despre răspândirea chiropterelor în Depresiunea Maramureşului. Revista Muzeelor, 40(1-2).


Chiş T., Manole M.G. (2004): The presence of Myotis mystacinus (Kuhl, 1818), Nyctalus noctula (Schreber, 1774) and Barbastella barbastella (Schreber, 1774) species (Chiroptera: Vespertilionidae) in the Maramureş Depresion (Romania). Travaux du Museum Naţional d'Historie Naturelle "Grigore Antipa", XLVII: 311-314. [PDF]


Chiş T., Manole M.G. (2005): Liliacul de apă (Myotis daubentoni Kuhl 1819) specie prezentă în Maramureş. Acta Musei Maramoresiensis, 3: 383-385. [PDF]


Ciobanu D.G. (1986): Cercetări asupra biologiei chiropterelor şi valorificarea lor instructiv-educativă. Lucrare de licenţă, Univ. "Al. I. Cuza", Facultatea de Biologie-Geografie-Geologie, Secţia Ştiinte Naturale şi Agricole, Conduc. Valenciuc N., pp. 56.


Coroiu I., David A. (2008): Long-term changes of hibernating bats in Huda lui Papară Cave (Apuseni Mountains, Romania). Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p. 39. [PDF]


Coroiu I., David A., Borda D. (2007): Colonii de hibernare a chiropterelor în Peştera Meziad (Munţii Bihor). Miscellanea Chiropterologica, 1: 40-42.


Coroiu I., Szántó L. (1996): Investigation concerning some hibernant colonies of bats in Pădurea Craiului Mountains (Romania). Abstract, VIIth European Bat Research Symposium, Eindhoven.


Coroiu I., Viehmann I., David A. (2006): Dinamica multianuală a liliecilor în Peştera Huda lui Papară în perioada de iarnă. First Conference on Bat Conservation in Romania, Book of Abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p. 4. [PDF]


Călinescu R. (1931): Mamiferele României. II. Ordinul Chiropterelor. Buletinul Ministerului Agriculturii şi Domenii, ser. III., anul 2, vol. I., nr. 1-2, Imprimeria naţională, Bucureşti, p. 25-30. [PDF]


Călinescu R. (1931): Verzeignis und Bibliographie der Säugetiere Rumäniens. Zeitschrift für Säugetierkunde, Berlin, 6(2): 77-84.


Daday J. (1880): A pesterei barlangban tett kutatások eredménye. Orvos-Természettudományi Ėrtesítő, Kolozsvár, II(2): 147-156.


Daday J. (1885a): Előleges jelentés az erdélyi múzeum egylet igazgatóválasztmányának megbízásából az 1884-ik év nyarán tett chiropterológiai gyűjtések eredményéről. Orvos-Természettudományi Ėrtesitő, Kolozsvár, X(3), VII(1): 60-64. [PDF]


Daday J. (1885b): Jelentés az Erdélyi Országos Muzeum-Egylet igazgató-választmányának megbízásából az 1885-ik év nyarán végzett chiropterologiai gyűjtések eredményéről és az Erdélyi Múzeum-Egylet denevérgyűjteményének jegyzéke. Orvos-Természettudományi Értesítő, Kolozsvár, X(3), VII(3): 266-276. [PDF]


Daday J. (1887): Új adatok Erdély denevérfaunájának ismeretéhez. Magyar Tudományos Akadémia, Értekezések a Természettudományok köréből, Budapest, XVI(7): 1-47. [PDF]


Dancău D., Căpuşe I. (1966): Contribuţii la studiul helmintofaunei chiropterelor din România. Travaux du Museum Naţional d'Historie Naturelle "Grigore Antipa", V: 81-89. [PDF]


Dóczy A., Barti L., Jére Cs. (2007): Adatok a gyergyótekerőpataki Súgó-barlang denevérfaunájáról. Acta Siculica, p. 149-152. [PDF]


Decou A., Decou V. (1964): Récherches sur la synusie du guano des grottes d`Olténie et du Banat (Roumanie) (Note préliminaire). Annales de Spéléologie, 19(4): 781-797.


Decou V., Gheorghiu V. (2007): Un adăpost de tip tropical pentru o colonie de maternitate a liliecilor Peştera lui Adam de la Băile Herculane (România). Miscellanea Chiropterologica, 1: 29-37.


Decou V., Murariu D., Gheorghiu V. (2003): Chiropterele din România. Ghid instructiv şi educativ. Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" al Academiei Române, Muzeul Naţional de Istorie naturală "Grigore Antipa", Editura Art Group SRL, Bucureşti, pp. 521.


Decou V., Murariu D., Gheorghiu V. (2006): Contribution to the knowledge of the distribution of Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 species (Chiroptera: Rhinolophidae) in Romania. Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", Bucureşti, XLIII-XLIV: 235-248.


Decou V., Negrea A., Negrea Şt. (1974): Une oasis biospéologique tropicale développée dans une région tempérée: Peştera lui Adam de Băile Herculane (Carpates meridionales, Roumanie). Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", Bucureşti, XIII: 81-103. [PDF]


Decou V., Tufescu M.V. (1976): Sur l`organisation d`une biocénose extréme: la biocénose du guano de la grotte "Peştera lui Adam" de la Băile Herculane (Carpates Méridionales, Roumanie). Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", Bucureşti, XV: 113-132. [PDF]


Decu V.Gh. (1986): Some considerations on the Bat Guano Synusia. Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", Bucureşti, XXV: 41-51.


Decu V.Gh., Iliffe T.M. (1983): A review of the terrestrial cavernicolous fauna of Romania. The NSS Bulletin 45: 86-97. [PDF]


Decu-Burghele A. (1962): Contribuţii la cunoaşterea Nycteribiidelor din România. Studii şi Cercetări de Biologie Animală, Bucureşti, XIV(2): 225-239.


Decu-Burghele A. (1962): Contribuţii la cunoaşterea nycteribiidelor (Diptera, Pupipara) din fauna Republicii Populare Române. Studii şi Cercetări de Biologie, ser. Biologie Animală, 14: 226-239.


Decu-Burghele A. (1962): Dipteres pupipares (2. serie). Biospeologica LXXXI, Archives de Zoologie expérimentale et générale, 101(2): 92-96.


Decu-Burghele A. (1963): Cercetări asupra Pupariului la Nycteribiidae (Diptera, Pupipara). Comunicările Academiei R.P.R., 13(8): 725-732. [PDF]


Dobrosi D., Gulyás J. (1997): A bihari barlangok denevérei. Proceedings of the 1st Conference on Bat Conservation in Hungary, Magyar Denevérkutatók Baráti Köre, Budapest, p. 34-36. [PDF]


Done A. (2004): Mina nr. 1 din Rarău, adăpost pentru lilieci. Millenium III, Suceava, p. 3.


Done A. (2006): Protecţia liliecilor - o soluţie pentru păduri sănătoase. First Conference on Bat Conservation in Romania, Book of Abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p. 5. [PDF]


Done A. (2007): Lista lucrărilor ştiinţifice [publicaţii si comunicări referitoare la fauna de chiroptere din Moldova (România)]. Miscellanea Chiropterologica, 2: 60-63


Done A. (2007): Mina nr. 1 din Rarău, adăpost pentru lilieci. Miscellanea Chiropterologica, 1: 43-45.


Done A. (2007): Specii de lilieci în municipiul Suceava. Miscellanea Chiropterologica, 1: 38-39.


Done A. (2007): Contribuţii la monitorizarea liliecilor în adăposturile subterane din nord-estul Romaniei. Miscellanea Chiropterologica, 2: 39-44.


Done T., Giurginca A., Chachula O. (2001): Liliecii: între Mit şi Adevăr. Speomond, 6: 35-37. [PDF]


Done T., Valenciuc N. (2001): Liliecii: între Mit şi Adevăr. Ed. Fundaţia de Speologie "Club Speologic Bucovina", Suceava, pp. 108.


Dragu A. (2009): Species structure of the bat community hibernating in Muierilor Cave (Southern Carpathians, Romania). North-Western Journal of Zoology, 5(2): 281-289. [PDF]


Dragu A., Munteanu I., Olteanu V. (2007): First record of Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817 (Chiroptera: Vespertilionidae) from Dobrogea (Romania). Arch. Biol. Sci., Belgrade, 59: 243-247. [PDF]


Dumitrescu M. (1954): Din biologia chiropterelor. Analele Româno-sovietice, 3.


Dumitrescu M. (1955): Liliecii, animale care terbuie ocrotite. Ocrotirea Naturii, 1: 121-126. [PDF]


Dumitrescu M. (1959): Săpăturile de la Peştera (com. Măgura, rai. Codlea). Materiale şi Cercetări Arheologice, 6: 25-31. [PDF]


Dumitrescu M. (1961): Din viaţa liliecilor. Natura, ser. Biologie, 6: 30-60. [PDF]


Dumitrescu M. (1969): Importanţa ştiinţifică a Peşterii Liliecilor de la Gura Dobrogei şi a Peşterii "La Adam". Ocrotirea Naturii, 13(2):139-148.


Dumitrescu M., Tanasachi J., Orghidan T. (1955): Contribuţii la studiul biologiei chiropterelor. Dinamica si hibernaţia chiropterelor din Peştera Liliecilor de la Mănăstirea Bistriţa. Buletin Ştiinţific, Academia R.P.R., Secţia de Sţiinţe Biologice, Agronomice, Geologice şi Geografice, Bucureşti, VII(2): 319-357. [PDF]


Dumitrescu M., Orghidan N., Orghidan T., Puşcariu V., Tanasachi J., Georgescu M., Avram Şt. (1967): Contribuţii la studiul peşterilor din regiunea Hunedoara. Lucrările Institutului de Speologie "Emil Racoviţă", Bucureşti, VI: 9-88. [PDF]


Dumitrescu M., Orghidan T. (1958): Peştera din Valea Fundata (Rîşnov). Anuarul Comitetului Geologic, Bucureşti, 31: 422-459. [PDF]


Dumitrescu M., Orghidan T. (1959): Călătorii în lumea subpământeană. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, pp. 162.


Dumitrescu M., Orghidan T. (1963): Contribution á la connaissance de la biologie de Pipistrellus pipistrellus Schreber. Annales de Spéléologie, Laboratoire Souterrain du CNRS-Moulis, Ariège, 18(4):511-517.


Dumitrescu M., Orghidan T., Tanasachi J. (1955): Două descoperiri interesante în Peştera Cioclovina cu Apă. Buletin Ştiinţific, Academia R.P.R., Secţia de Sţiinţe Biologice, Agronomice, Geologice şi Geografice, Bucureşti, VII(2): 360-368.


Dumitrescu M., Orghidan T., Tanasachi J. (1958): Peştera de la Gura Dobrogei. Anuarul Comitetului Geologic, Bucureşti, 31: 461-482. [PDF]


Dumitrescu M., Orghidan T., Tanasachi J., Georgescu M. (1965): Contribuţii la studiul monografic al Peşterii de la Limanu. Lucrările Institutului de Speologie "Emil Racoviţă", IV: 21-58. [PDF]


Dumitrescu M., Samson P., Terzea E., Rădulescu C., Ghica M. (1962-1963a): Peştera "La Adam", staţiune pleistocenă. Lucrările Institutului de Speologie "Emil Racoviţă", Bucureşti, I-II: 229-285.


Dumitrescu M., Tanasachi J. (1953): Barbastella barbastellus Schreber chiropter nou pentru R.P.R. Revista Universităţii "C.I. Parhon", Bucureşti, 3: 185-194. [PDF]


Dumitrescu M., Tanasachi J., Orghidan T. (1962): Activitatea Institutului de Speologie "E. Racoviţă", Trimestrul IV. Buletin Informativ al Academiei R.P.R., Bucureşti, 35: 68-72.


Dumitrescu M., Tanasachi J., Orghidan T. (1962-1963b): Răspândirea chiropterelor în R.P. Română. Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", Bucureşti, XXXIV: 509-575. [PDF]


Földváry D. (1906): A csúcsosnyergű patkósdenevér (Rhinolophus blasii Ptrs) Magyarországon. Állattani Közlemények, 5(3-5): 140-146. [PDF]


Frivaldszky J. (1865): Adatok a magyarhoni barlangok faunájához. Mathematikai és Természettudományi Közlemények, Magyar Tudományos Akadémia, III: 14-53. [PDF]


Frivaldszky J. (1875/1876): Adatok Temes és Krassó megyék faunájához. Mathematikai és Természettudományi Közlemények, Magyar Tudományos Akadémia, XIII: 285-378.


Gelei J. (1929): A Székelyföld állattani irodalma. in: Csutak Vilmos (ed.): Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. p. 764-779. [PDF]


Georgescu M. (1968): Contribuţii la studiul ixodidelor din peşterile României. Lucrările Institutului de Speologie "Emil Racoviţă", VII: 187-195. [PDF]


Georgescu M. (1989): Mamiferele sălbatice din România. Editura Albatros, Bucureşti.


Ghazarian A., Nagy L.Z., Postawa T., Yavruyan E., Papov G., Bukhnikashvili A., Natradze I. (2006): Sustainable bat conservation in Caucasus mountain regions. Conservation Without Borders, Society for Conservation Biology, 20th Annual Meeting, 24-28 June 2006, San Jose, California, USA.


Gheorghiu V. (2001): Stagiul naţional de chiropterologie, Cloşani, August 2001. EcoCarst, 2: 1. [PDF]


Gheorghiu V. (2006): Contribution to the knowledge of the Family NycteribiIdae (Diptera: Pupipara) of Piatra Craiului National Park. in: O. Pop & M. Vergheleţ (eds.): Researches in Piatra Craiului National Park, 2: 218-222. [PDF]


Gheorghiu V. (2007): Şcoala Naţională de Chiropterologie - nouă ani de activitate. Miscellanea Chiropterologica, 2: 51-56.


Gheorghiu V., Capac C. (2002): Protecţia chiropterelor din România, o necesitate imediată (III). EcoCarst 3: 41-43.


Gheorghiu V., Giurginca A., Capac C., Nistor V. (2003): Preliminary data on the presence of Myotis myotis and Myotis blythii in Avenul de sub Colţii Grindului, 2020 m. altitude - Romania (Chiroptera, Vespertilionidae). Researches in Piatra Craiului National Park, 1: 307-314. [PDF]


Gheorghiu V., Murariu D. (2002): Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1819 and P. pygmaeus Leach, 1825 (Chiroptera: Vespertilonidae) recently reported in the Romanian vertebrate fauna. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" XLIV: 443-454. [PDF]


Gheorghiu V., Murariu D. (2006): Bats (Mamalia: Chiroptera) of Piatra Craiului National Park - Romania (with protection and conservation measures). in: O. Pop & M. Vergheleţ (eds.): Researches in Piatra Craiului National Park, 3: 193-221.


Gheorghiu V., Murariu D. (2007): Reabilitarea unui adăpost de naştere si hibernare a liliecilor din peştera Sf. Grigore Decapolitul (munţii Căpăţânii - România). Miscellanea Chiropterologica, 2: 4-13.


Gheorghiu V., Murariu D., Borda D., Chachula O., Petrea C. (2007): Restaurarea unei colonii de hibernare a liliecilor după 80 de ani de absenţă în peştera Cioclovina Uscată din Parcul Naţional Grădiştea de Munte - Cioclovina (România). Miscellanea Chiropterologica, 1: 12-24.


Gheorghiu V., Murariu D., Nistor V. (2007): Protecţia arealelor forestiere şi a peşterilor o necesitate indisolubilă pentru protecţia liliecilor din România. Miscellanea Chiropterologica, 1: 3-11.


Gheorghiu V., Nistor V. (2003): Protecţia chiropterelor din România, o necesitate imediată (IV). EcoCarst, 4: 32-34.


Gheorghiu V., Petculescu A. (2000): Protecţia chiropterelor din România, o necesitate imediată (I). EcoCarst, 1: 9-10. [PDF]


Gheorghiu V., Petculescu A. (2001): Protecţia chiropterelor din România, o necesitate imediată (II). EcoCarst, 2: 24-25. [PDF]


Gheorghiu V., Petculescu A., Iavorschi V. (2001): Contribution to the knowledge of the Chiroptera distribution from Romanian sector of the Carphathian mountains. Studia Chiropterologica, 2: 17-46. [PDF]


Giurginca A. (2003): Liliecii trecutului (I). EcoCarst 4: 30-34.


Giurginca A., Vănoaică L. (2000): Liliecii - Prea importanţi pentru a fi dăunători. EcoCarst 1: 22-23. [PDF]


Giurginca A., Vănoaică L. (2002): Lilieci şi păsări, pradă şi prădător. EcoCarst 3: 19-21.


Godlevska L., Ghazali M., Postawa T., Nagy L.Z., Petroshenko Y. (2005): Current status of cave dwelling bat species in the Crimea (southern Ukraine). Abstracts of the Xth European Bat Research Symposium, Galway, Ireland, 21-26 August 2005.


Grimmberger E. (1993): Beitrag zur Fledermausfauna (Chiroptera) Bulgariens und Rumäniens mit besonderer Berücksichtigung der Variabilität der Langflügelfledermaus (Miniopterus schreibersi Kuhl, 1819). Nyctalus, 4(6): 623-634.


Hamar M. (1963): Contributions to the study of the upper pleistocene-holocene fauna of small mammals (Chiroptera, Insectivora, Glires). Revue de Biologie, Académie R.P.R., Bucureşti, 8(2): 195-211.


Hamar M. (1966): Contribuţie la cunoaşterea faunei holocene de vertebrate din Peştera din satul Româneşti (reg. Banat). Natura, 3: 80.


Herman O. (1866-67): Állattani közlések. Az Erdélyi Muzeum Egylet Évkönyvei, Kolozsvár, IV: 48-53.


Herman O. (1869): A Mezőség I. A Hódos- vagy Szarvas-tó és környéke természetrajzi, jelesen állattani szempontból tárgyalva. Az Erdélyi Muzeum Egylet Évkönyvei, Kolozsvár, V(1): 8-29.


Hermanns U., Pommeranz H., Schütt H. (2002): Zur Fledermausfauna (Chiroptera) des rumänischen Dobrudscha-Karstes unter Berücksichtung möglicher Gefährdungsursachen. Nyctalus, 8(4): 379-388. [PDF]


Homei V., Barbu P. (1962): Contribuţii la studiul gestaţiei la Miniopterus schreibersii. Studii şi Cercetări de Biologie, ser. Biologie Animală, XIV(1): 57-61.


Horváth Cs., Korsós Z. (1988): Méhely Lajos emlékezete. Karszt és barlang. I: 43.46. [PDF]


Ifrim I. (2004): Date privind biologia, ecologia şi etologia unor specii de chiroptere. Lucrare de licenţă, Univ. "Al. I. Cuza", Facultatea de Biologie, Secţia Biologie, Iaşi, Conduc. Ion I., Valenciuc N., pp. 163.


Ifrim I. (2007): Nursery colony of Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) (Mammalia: Chiroptera) from Natural Park Vânători-Neamţ. Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Gr. Antipa", 50: 335-362. [PDF]


Ifrim I., Pocora V. (2006): Aspecte preliminare privind studiul chiropterelor din Pădurea Letea. First Conference on Bat Conservation in Romania. Book of Abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p. 6. [PDF]


Ifrim I., Pocora V. (2007a): Preliminary aspects about the specific composition of the bats fauna from three caves of Dobrogea. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al I. Cuza", Iaşi, ser. Biologie animală, 53: 239-244. [PDF]


Ifrim I., Pocora V. (2007b): Preliminary aspects about the study of bats from Letea Forest - Danube Delta. Scientific Annals of the Danube Delta Institute, 13: 27-34. [PDF]


Ifrim I., Valenciuc N. (2006a): Myotis brandtii Eversmann 1845, new species for the Chiroptera fauna of Moldavia (Romania). Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, ser. Biologie animală, 52 :225-228. [PDF]


Ifrim I., Valenciuc N. (2006b): Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1819, a new reported species for the chiropteran fauna of Moldavia (Romania). Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Gr. Antipa", 49: 359-363. [PDF]


Ifrim I., Valenciuc N. (2006c): The structure and dynamics of a mixed hibernation colony and the microclimate conditions from Grota Mare (Repedea, Iaşi). Studii şi cercetări, Universitatea din Bacău, ser. Biologie, 10: 145-149. [PDF]


Iliuţ A.M. (2007): Miniprograma "Îndrumator didactic pentru desfăşurarea unui curs opţional (gimnaziu) pentru cunoaşterea si protecţia liliecilor". Miscellanea Chiropterologica, 2: 57-59.


Ion I. (2007): Niculai Valenciuc, o amintire. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, ser. Biologie animală, 52 :225-228. [PDF]


Ionescu V. (1961): Contribuţii la studiul liliecilor (Chiroptera) din R.P.R. Studii şi Cercetări de Biologie, ser. Biologie Animală, XIII(2): 213-225.


Ionescu V. (1968): Date biometrice şi zoogeografice asupra unor specii de lilieci (ord. Chiroptera) din Moldova. Lucrările Staţiunii de Cercetare Biol., Geol., Geog. "Stejarul", Pângăraţi Neamţ, 1: 439-445. [PDF]


Ionescu V. (1968): Vertebratele din România. Ed. Academiei R.S.R.


Jacobs I., Blondé P. (2002): Fauna survey of the Saxon villages of Transylvania, Romania. Raport despre rezultatele proiectului de studiu a faunei de vertebrate din zona comunelor Buneşti şi Laslea (jud. BV, MS, SB) în vara anului 2002, progarm finanţat de "Mihai Eminescu" Trust. [PDF]


Jére Cs. (2001): Hargita megye denevérfaunájáról. Kivonatfüzet. "Amiért a harangok szólnak" II. Környezet- és Természetvédelmi Tábor, Kirulyfürdő, 2001. aug. 14-20., Alfa Ifjúsági Fórum, Szentegyháza, p. 29-30.


Jére Cs. (2002): Szálláshelykiválasztás a közönséges denevér (Myotis myotis) és a hegyesorrú denevér (Myotis blythii) épületlakó kolóniáinál. Kivonatfüzet, III. Biológus Napok, Kolozsvár.


Jére Cs. (2003): Fauna de lilieci a Cheilor Vârghişului. in: Conservarea valorilor în arii naturale protejate. Broşura programului Phare Acces Reţeaua Verde pt. Viitor, p. 33.


Jére Cs. (2006): Activitatea liliecilor din Cheile Vârghişului în perioada de împerechere - cum putem să utilizăm datele pentru monitorizare? First Conference on Bat Conservation in Romania, Book of Abtracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p. 7. [PDF]


Jére Cs., Barti L., Dóczy A. (2003): A Vargyas szoros recens és szubfosszilis denevérfaunája. Kivonatfüzet, IV. Biológus Napok, Kolozsvár.


Jére Cs., Barti L., Dóczy A., Szodoray-Parádi F., Szántó L., Bücs Sz. (2008): Swarming activity of bats in the Vârghiş Gorge - An important site for the Estern Carpathians (Romania). Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p. 76. [PDF]


Jére Cs., Dóczy A. (2001): Előzetes adatok Hargita megye epületlakó denevérfaunájáról. Collegium Biologicum, 3: 45-56. [PDF]


Jére Cs., Dóczy A. (2001): Hargita megye denevérfaunisztikai kutatásának eddigi eredményei. Kivonatfüzet, II. Biológus Napok, Kolozsvár.


Jére Cs., Dóczy A. (2005): Data on the bat fauna of the upper part of the Târnava rivers basin (Transylvania, Romania). in Curtean-Bănăduc Angela, Bănăduc D. & Sîrbu I. (ed.): Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, 2. The Târnava River Basin, Sibiu, p. 167-172. [PDF]


Jére Cs., Dóczy A. (2005b): Denevérfaunisztikai kutatások eredményei Hargita megyében (Románia). Proceedings of the 2nd, 3rd and 4th Conference of Bat Conservation in Hungary, Magyar Denevérkutatók Baráti Köre, p. 96-100.


Jére Cs., Dóczy A. (2007): Prima semnalare a speciei de liliac Myotis alcathoe Helversen et Heller, 2001 (Chiroptera, Vespertilionidae) din România. Acta Siculica, p. 179-183. [PDF]


Jére Cs., Dóczy A., Barti L. (2007): Results of research on the bat fauna of the Vârghiş Gorge (Eastern Carpathians, Romania). Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", XLV-XLVI, p. 59-74. [PDF]


Jére Cs., Dóczy A., Szántó L. (2005): Denevérek őszi aktivítása a Vargyas-szorosban (Keleti Kárpátok, Románia). Proceedings of the 2nd, 3rd and 4th Conference of Bat Conservation in Hungary, Magyar Denevérkutatók Baráti Köre, p. 153-155.


Jére Cs., Dóczy A., Szántó L. (2005a): Épületlakó denevérfajok Kolozsvár környékén. Proceedings of the 2nd, 3rd and 4th Conference of Bat Conservation in Hungary, Magyar Denevérkutatók Baráti Köre, p. 37-40.


Jeannel R., Racoviţă E.G. (1929): Enumération des Grottes visitées, 1918-1927 (VIII. série). Archives de Zoologie Expérimentale et Générale, 68(2): 465-567.


Juvara I. (1967): Acarieni din fam. Spiturnicidae si Dermanyssidae (Mesostigmata: Gamasina) paraziţi pe chiroptere din Romania. Lucrările Institutului de Speologie "Emil Racoviţă", VI: 183-192. [PDF]


Kadič O. (1916): A herkulesfürdői Zoltán-barlang. Barlangkutatás, IV: 109-111.


Kardos K. (1876): Mammalia. in Szilágyi I. (ed.): Máramaros vármegye egyetemes leírása. A magyar orvosok és természetvizsgálók XIX. nagygyűlése, p. 211-214.


Kecskés A. (2006): The avian flu and the bats. (online publication) May 1st, 2006, web: https://milvus.ro/RO/the-avian-flu-and-the-bats/67 [PDF]


Kecskés A. (2008): Csonkafülű denevér-kolónia Marosvásárhelyen. Migrans, X(2): 6-7. [PDF]


Kertész M. (1901): Bihar vármegye faunája. in: Bihar vármegye és Nagyvárad, "Magyarország vármegyéi és városai" sorozat, Apollo Irodalmi Társaság, Budapest, p. 237-249.


Kohl I., Schmidt E. (1977): Adatok a gyöngybagoly (Tyto alba) táplálkozásához Erdélyben (1962-1967). Aquila, 84.


Kollasovits H. (1975): Modificări enzimatice corelate cu varianţa condiţiilor de mediu. Modificarea activităţilor colinesterazice la lilieci, în hibernare. Studii şi Comunicări, Ştiinţele naturii, Muzeul Bruckenthal, Sibiu, 19: 417-421. [PDF]


Kormos T. (1930): Diagnosen neuer Saugetiere aus der oberpliozanen fauna des Somlyóberges - bei Püspökfürdő. Annales Musei Nationalis Hungarici, XXVII: 237-246. [PDF]


Kormos T. (1934): Neue Insektenfresser, Fledermäuse und Näger aus dem Oberpliozän der Villányer Gegend. Földtani Közlöny, 64: 296-321.


Kormos T. (1937): Zur Frage der Abstammung und Herkunft der quaternär Säugetierfauna Europas. Festschrift zum 60. Geburtstage von Prof. Dr. E. Strand, Riga, III: 287-328.


Kretzoi M. (1941): Die unterpleistozäne Säugetierfauna von Betfia bei Nagyvárad. Földtani Közlöny, 71: 308-335.


Kuhl H. (1817): Die deutschen Fledermäuse. Hanau, pp. 67.


Kuhl H. (1818-1819): Die deutschen Fledermäuse. Annalen der Wetterauischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde, Frankfurt am Main, IV(1): 1-19 (= Neue Annalen I(2): 185-215.


Landbeck L.Ch. (1842): Säugetiere und Vögel Siebenbürgens. Beitrag zur zoologischen Geographie, Isis (von Oken), III.


Lascu C. (2007): Muzeul speologic "Emil Racoviţă", primul muzeu subteran din România. Miscellanea Chiropterologica, 2: 45-50.


Limpens H.J.G.A., Natradze I., Nagy L.Z. (2006): Bat detector workshop / Samta Park Nunisi Georgia 2006, June 27-July 1, 2006. Society for Study & Conservation of Mammals.


Lup L. (2004): Data regarding the bat communities (Mammalia: Chiroptera) from abandoned mine roosts in Sibiu County. Acta oecologica, Studies and ecology research XI(1-2): 217-222. [PDF]


Lup L. (2006): Studiu asupra unor comunităţi de chiroptere (Mammalia: Chiroptera) din mine părăsite cu impact antropic negativ. First Conference on Bat Conservation in Romania, Book of Abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p. 8. [PDF]


Lup L., Scântei E., Mărginean G. (2008): Bat protection in Sibiu County, Romania. Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p. 95. [PDF]


Marcu O. (1955): Liliecii, un preţios auxiliar al agriculturii şi anexelor sale. Natura, 3: 48-56. [PDF]


Marcu O. (1957): Ixodiae cavernicole din R.P.R. Studii şi Cercetări de Biologie, 8(1-2): 209-211. [PDF]


Matschie P. (1901): Über rumänische Säugethiere. Sitzungs-Berichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde, Berlin, 9: 220-238. [PDF]


Méhely L. (1900): A magyarországi denevérek irodalma és névjegyzéke. Akadémiai Értesítő, 11(8): 355-372.


Méhely L. (1900): Magyarország denevéreinek monographiája. (Monographia Chiropterorum Hungariae, cum appendice in lingua Germanica conscripta). Magyar Nemzeti Muzeum, Budapest, Hornyánszky Viktor Cs. és Kir. Udvari Könyvnyomdája, pp. 372. [PDF]


Méhely L. (1911): Bemerkungen zu Prof. Trouessart's Faune des Mammiféres d'Europe. Arch. Nat., 77: 52-60.


Méhely L. (1912): A nagyfülű denevér előfordulása Szászkabányán. Természettudományi Közlöny, XLIV(559): 600. [PDF]


Miller G.S. (1912): Catalogue of the Mammals of western Europe (Europe exclusive of Russia). In the Collection of the British Museum, London, pp. 1019. [PDF]


Mitchell-Jones A.J., Bihari Z., Masing M., Rodrigues L. (2007): Ocrotirea şi administrarea siturilor subterane pentru lilieci. in: EUROBATS publication series (ed. Meyer-Cords T.), 2, pp. 33. [PDF]


Molnár L. (1983): A torjai Büdös hegy (Kovászna megye) mofettáinak madár és emlősáldozatai. Aluta, XIV-XV: 185-189.


Munteanu A.V., Gheroghiu V. (2007): Peşteri protejate din Parcul Naţional "Piatra Craiului" - România. Miscellanea Chiropterologica, 2: 18-39.


Murariu D. (1976): Cl. Mammalia. in: Contributions à la connaissance de la faune du Département Vrancea. Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XVII: 335-340.


Murariu D. (1976): Cl. Mammalia. in: Contributions à la connaissance de la faune du Nord-Est de la Plaine de Roumanie, entre le Siret, le Danube et Ialomita. Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XVII: 237-244.


Murariu D. (1989): Les mammiferes de la zone du cours inferieur de la Ialomita. Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XXX: 247-256.


Murariu D. (1995): Mammal species from Romania. Categories of conservation. Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XXXV: 449-566. [PDF]


Murariu D. (2000a): Commented list of the mammal species susceptible for being included in the red book of the Romanian Fauna. Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLII: 243-263.


Murariu D. (2000b): Chorologia mamiferelor sălbatice (Mammalia) din nord-vestul României. Studii şi Comunicări, ser. Ştiinţele Naturale, Muzeul Judeţean Satu Mare, I: 242-253. [PDF]


Murariu D. (2002): Contributions to the knowledge of mammal fauna (Mammalia) from south west Romania. Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLIV: 431-441. [PDF]


Murariu D. (2003a): Bibliographia Mammalogica Romaniae. Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLV: 401-477. [PDF]


Murariu D. (2003b): The faunal state and the estimation of the preservation categories of the mammal species of Piatra Craiului National Park. in: Pop O., Vergheleţ M. (eds.): Research in Piatra Craiului National Park, 1: 289-306.


Murariu D. (2004): New reports on the distribution of three bat species (Mammalia: Chiroptera) of Romania. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLVI: 271-279. [PDF]


Murariu D. (2005): The state of the mammals (Mammalia) along the Danube, between Gârla Mare and Călăraşi (Romania). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLVIII: 427-445. [PDF]


Murariu D. (2006): Mammal ecology and distribution from North Dobrogea (Romania). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLIX: 49: 387-399. [PDF]


Murariu D. (2007): Vespertilio murinus L., 1758 (Chiroptera: Vespertilionidae), domicol species in Romanian fauna. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", L: 337 - 345. [PDF]


Murariu D. (2007): EUROBATS Organizaţie europeană pentru protecţia şi conservarea chiropterelor. Miscellanea Chiropterologica, 1: 40-42.


Murariu D., Chişamera G. (2006): Partial albinism in noctule bat, Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (Mammalia: Chiroptera) from Romania. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLIX: 353 - 357. [PDF]


Murariu D., Decou V., Gheorghiu V. (2004): Bat specific structure over the year in the Gura Ponicovei Cave from South-Western Carpathians (Romania). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLVII: 315-323. [PDF]


Murariu D., Decu V., Gheorghiu V., Nistor V. (2007): An impressive aggregation of bats hibernating in the Southern Carpathians (Şura Mare Cave - Romania) - Studia Chiropterologica, 5. [PDF]


Murariu D., Gheorghiu V. (2007): A malpractice case in the study of chiropterans (Mammalia). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", L: 347 - 353. [PDF]


Murariu D., Gheorghiu V., Nistor V. (2008): Restoration of the nursery and hibernating colonies of bats in the touristic Muierii Cave roost, Baia de Fier - Romania. Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p. 104. [PDF]


Murariu D., Gheorghiu V., Scorneica L. (2008): Lumea liliecilor. Manual opţional pentru clasele V-VIII., Realizat în cadrul proiectului "Conservarea Habitatelor Subterane ale Liliecilor din SV Carpaţilor", finanţat de Comunitatea Europeană prin programul LIFE NATURA 2000, p. 1-51.


Murariu D., Răduleţ N. (1998): Mammalian fauna from Maramureş Depression, Romania. Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XL: 609-621.


Nagy L.Z, Szántó L. (2003): The occurence of hibernating Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) in caves of the Carpathian Basin. Acta Chiropterologica, 5(1): 155-160. [PDF]


Nagy L.Z., Barti L., Dóczy A., Jére Cs., Postawa T., Szántó L., Szodoray-Parádi A., Szodoray-Parádi F. (2005): Survey of Romania's underground bat habitats Carpathian's underground bat habitats. Status and distribution of cave dwelling bats (2002-2004). Final report for the BP Conservation Programme. Survey of Southern and Western Carpathians underground bat habitats & Survey of Eastern Carpathians and Dobrogea underground bat habitats, Ed. Lizard, Cluj, pp. 44. [PDF]


Nagy L.Z., Szántó L. (2000): Pipistrellus pipistrellus in Romanian caves. Abstract. Proceedings of the 3rd International Conference "Bats of Carpathian Region, Rakhiv, Ukraine, Novitatis Theriologicae 1(4): 10.


Nagy L.Z., Szántó L., Szodoray-Parádi F. (2000): Adatok a Sebes- és a Fekete Kőrös vízgyűjtőmedencéjének barlanglakó denevérfaunájához. Szünzoológiai Kongresszus Füzet, Budapest.


Nagy L.Z., Szántó L., Szodoray-Parádi F. (2000): Cave dwelling bats in Bihor and Pădurea Craiului Mountains. Abstract. Proceedings of the 3rd International Conference "Bats of Carpathian Region, Rakhiv, Ukraine, Novitatis Theriologicae 1(4): 11.


Nandrea C. (2006): Contributii la studiul chiropterelor din municipiul Sibiu si imprejurimile acestuia. First Conference on Bat Conservation in Romania, Book of Abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p. 9. [PDF]


Negrea A., Botoșăneanu L., Negrea Şt. (1967): Documents pour servir à la connaissance de la faune de mammifères des grottes du Banat (Roumanie). International Journal of Speleology, 2(4): 341-353. [PDF]


Negrea A., Negrea Şt. (1971): Sur la synusie du guano des grottes du Banat (Roumanie). Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", X: 81-122. [PDF]


Negrea A., Negrea Şt. (1983): Considération sur les écosystèmes des grottes Comarnic et Popovăţ (Banat, Romanie). Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", XXII: 47-55. [PDF]


Negrea Şt., Negrea A. (1969): Peşterile din defileul Dunării. Lucrările Institutului de Speologie "Emil Racoviţă", Bucureşti, VIII: 25-50. [PDF]


Negrea Şt., Negrea A., Senco V., Botoşăneanu L. (1965): Grottes du Banat (Roumanie) explorées en 1963. International Journal of Speleology, 1(4): 397-439. [PDF]


Năstase-Bucur R., Borda D., Kosuch J., Kiefer A. (2008): Preliminary data on molecular taxonomy of Romanian bats. Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p.107. [PDF]


Năstăsescu Gh., Ceauşescu I. (1976): Hibernarea, o certitudine a lumii animale. Ed. Şt. şi Enciclop., Bucureşti, pp. 220.


Orghidan T., Dumitrescu M. (1962-1963): Studiu monografic al complexului carstic din defileul Vîrghisului. Lucrările Institutului de Speologie "Emil Racoviţă", I-II: 69-179. [PDF]


Oros I., Pora E.A. (1960): Absorbţia şi distribuţia P32O4H2Na la liliac (Nyctalus noctula) în perioada de hibernaţie. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Cluj, ser. Biologia, II(2): 267-273. [PDF]


Papadopol A., Ghizelea G. (1965): Contributions à la connaissance de quelques mammifères de la région de Jassy. Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", V: 390.


Papuc I., Miclăuş V., Lisovschi-Cheleşeanu C., Paşca C., Gudea A., Mireşan V. (2000): Particularităţi anatomice ale cavităţii bucale la liliac (Nyctalus noctula). Rev. Rom. Med. Vet., 10(2): 171-175.


Paszlavszky J. (1918): Chiroptera. in: Mammalia, Fauna Regni Hungariae I, p. 33-35. [PDF]


Pavel I.O. (2008a): Peştera Comarnic - hibernacul pentru chiroptere. Lucrare de licenţă, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie şi Geologie, Specializarea Biologie, Conducător ştiinţific: Conf. dr. Coroiu Ioan, pp. 1-55.


Pavel I.O. (2008b): Hibernating Rhinolophus ferrumequinum in the Comarnic Cave (Anina Mountains, Romania) - Emerging patterns of microhabitat choice. Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p. 114. [PDF]


Pereswiet-Soltan A. (2007): Relation between climate and bat fauna in Europe. Pereswiet-Soltan A. (2007): Relation between climate and bat fauna in Europe. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", L: 505 - 515. [PDF]


Perseca T., Dordea M., Nistor E. (1974): Unele aspecte ale adaptării biochimice la Rhinolophus ferrumequinum în cursul hibernării şi a trezirii din hibernare. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, ser. Biologia, 2: 133-137. [PDF]


Petényi S.J. (1844): Pár szó az emlősökről általában és a magyar honiakról különösen. A magyar orvosok IV. (pécsi) nagygyűlésének munkálatai, Pécs. p. 89-99. [PDF]


Petényi S.J. (1846): Erdély állattani tekintetben. A magyar orvosok és természetvizsgálók VI. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai, Pécs, p. 380-388. [PDF]


Petényi S.J. (1879): Reliquia Petényiana. Chiroptera (Herman O.). Természetrajzi füzetek, III: 89-92,199-204.


Petényi S.J. (1880): Reliquia Petényiana. Chiroptera (Herman O.). Természetrajzi füzetek, IV: 251-257.


Pocora I. (2007): Folosirea habitatului şi distribuţia speciei Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) în Moldova şi Delta Dunării. Miscellanea Chiropterologica, 2: 14-17.


Pocora I., Pocora V. (2008): Use of various habitat types by bats (Chiroptera - Vespertilionidae) in Moldavia and Danube Delta (Romania). Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p.116. [PDF]


Pocora I., Pocora V., Baltag E. (2008): The structure and the dynamic of a hibernation mixed colony of bats (Chiroptera) from an old gallery mine (Rarău Mountains - Romania). Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al I. Cuza", Iaşi, ser. Biologie animală, 54: 227-235. [PDF]


Pora E.A. (1941): Amorţirea în timpul iernii şi hibernaţia animalelor. Natura, XXX(4-5).


Pora E.A., Roşca D.I. (1955): Variaţia hidremiei, grăsimilor şi hematiilor la liliac (Nyctalus noctula) in timpul hibernaţiei. Comunicările Academiei R.P.R., Bucureşti, V(8): 1165-1170. [PDF]


Pora E.A., Stoicovici R., Roşca D.I. (1960): Modificările potasiului, calciului şi fosforului din sângele de liliac in hibernaţie şi trezire provocată. Studii şi Cercetări Biologice, Cluj, XI(2).


Postawa T., Ferenc H., Bobkova O., Dóczy A. (2004): Differential ectoparasitic mite Spinturnix myoti in breeding and non-breeding colonies of Myotis myotis and Myotis blythii in Central Europe. Abstract. 13th International Bar Research Conference, Mikołajki, Poland, 23-27 August 2004 (eds.: Bogdanowicz W., Lina P.H.C., Pilot M., Rutkowski R.), pp: 102.


Raianu O., Gandrabura E. (1969): Cercetări biogeochimice asupra depozitului de guano din Peştera Gura Dobrogei. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, ser. Biologie, XV(2): 411-424. [PDF]


Rauschert K. (1963): Zur Säugetierfauna der Rumänischen Karpaten. Säugetierk. Mittei., 11: 97-101.


Ruedas L.A., Nagy Z.L., Dolan A.C., Bilgin R., Morales J.C. (2002): Morphological and genetic variation in Miniopterus schreibersi, with evidence for a new species of Miniopterus from Sulawesi, Indonesia. 31th North American Symposium on Bat Research, Vermont, USA.


Rădulescu I., Lustun L. (1964): Contribuţiuni la cunoaşterea parazitofaunei chiropterelor din R.S.R. Comunicări de Zoologie, V: 21-34.


Răduleţ N. (1994a): Contribution to the knowledge of the distribution and the biology of Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) (Chiroptera: Vespertilionidae) in Romania. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XXXIV: 401-409. [PDF]


Răduleţ N. (1994b): Contribution to the knowledge of genus Nyctalus Bowdich, 1825 (Chiroptera: Vespertilionidae) in Romania. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XXXIV: 411-418.


Răduleţ N. (1996): Pipistrellus savii (Bonaparte, 1837) (Chiroptera: Vespertilionidae) signalé pour la premiere fois en Roumanie. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XXXVI: 385-389. [PDF]


Răduleţ N. (1997): The presence of Myotis blythii (Tomes, 1857) (Chiroptera: Vespertilionidae) in Maramureş (Romania). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XXXVII: 159-166.


Răduleţ N. (2003): Contribution to the morphological study of the coxal bone of 11 bat species (Mammalia: Chiroptera). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLV: 373-380. [PDF]


Răduleţ N. (2005a): Contributions to the knowledge of the mammal fauna from Dobrogea (Romania). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLVIII: 417-425. [PDF]


Răduleţ N. (2005b): Comparative anatomy of the mandible in the mammal systematics (Mammalia: Insectivora, Chiroptera, Rodentia) (I). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLVIII: 447-463. [PDF]


Răduleţ N. (2005c): Data on the micromammals (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) from Piatra Craiului National Park (Romania). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLVIII: 473-479. [PDF]


Răduleţ N. (2006a): Comparative anatomy of the mandible in the mammal systematics (Mammalia: Insectivora, Chiroptera, Rodentia) from Romania (II). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLIX: 365-374. [PDF]


Răduleţ N. (2006b): Comparative anatomy of the mandible in nine bat species (Mammalia: Chiroptera) from Brazil (South America). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLIX: 375-382. [PDF]


Răduleţ N. (2006c): Morfology of the coxal bone in Lonchophylla mordax Thomas, 1903 (Chiroptera: Phyllostomidae). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLIX: 383-386. [PDF]


Răduleţ N. (2007a): Description of the inner side of the mandible in ten bat species (Mammalia: Chiroptera) from Brazil (South America). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", L: 363-370. [PDF]


Răduleţ N. (2007b): Morphology of the inner side of the mandible in micromammals (Mammalia: Insectivora, Chiroptera, Rodentia) of Romania. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", L: 371-393. [PDF]


Răduleţ N. (2008): Mandible morphology in mammals (Mammalia: Insectivora, Chiroptera, Rodentia, Carnivora) of Romania. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", Bucureşti, LI: 303-325. [PDF]


Răduleţ N., Murariu D. (2000): Taxonomic value of the morphological differences of the coxal bone in six South-American bat species (Chiroptera: Emballonuridae, Mormoopidae and Phyllostomidae). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLII: 225-234. [PDF]


Răduleţ N., Stănescu M. (1996): Contributions à la connaissance des mammifères du sud de la Dobrogea (Roumanie). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XXXVI:373-384. [PDF]


Sîrb C., Matos P. (1988): Cunoaşterea şi protecţia liliecilor. Speleotelex, 4, 16(II): 47-48.


Scântei E. (2006): Aspecte privind comunităţile de chiroptere din Dumbrava Sibiului. First Conference on Bat Conservation in Romania, Book of Abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p. 10. [PDF]


Schnapp B., Papadopol A., Hellwing S. (1963): Bibliografia in Mammologische und Ornithologische Forschungen in der Rumänischen Volksrepublik. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", IV: 73-117.


Senco V., Negrea Şt. (1970): Peştera Racoviţă. Ocrotirea Naturii, 14(2): 195-201. [PDF]


Senco V., Negrea Şt., Negrea A., Botoşăneanu L. (1971): Grottes explorées dans le bassin du Caraş (Banat, Roumanie). Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", X: 43-70. [PDF]


Sike T., Szodoray-Parádi F., Krecsák L. (2001): Adatok Szatmár megye kisemlős faunájához. Múzeumi Füzetek, Kolozsvár, 10: 142-148. [PDF]


Somogyvári O. (2000): Néhány szó a denevérekről. Kivonat. "Amiért a harangok szólnak" Környezet- és Természetvédelmi Tábor, Kirulyfürdő, 2000 Aug. 13-20, Alfa Ifjúsági Fórum, Szentegyháza.


Stein-Spiess S. (1958): Migraţia unor mamifere. Vânătorul şi Pescarul Sportiv, 11(8): 9-11.


Stein-Spiess S. (1959): Denevérek és madarak közös vonulása. Aquila, 66: 296.


Suciu M. (1973): Catalogue of the siphonaptera from Rumania. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii Bacău, p. 47-72.


Szántó L. (2000): Kutatási módszerek a denevéreknél és helyzetük Romániában. Kivonat. "Amiért a harangok szólnak" Környezet- és Természetvédelmi Tábor, Kirulyfürdő, 2000 Aug. 13-20, Alfa Ifjúsági Fórum, Szentegyháza.


Szántó L. (2000): Study of Bat communities of the Water-Cave of Leşu (Pădurea Craiului Mountains - Romania). Abstract. Proceedings of the 3rd International Conference "Bats of Carpathian Region, Rakhiv, Ukraine, Novitatis Theriologicae 1(4): 9.


Szántó L. (2001): Report on the use of bat detectors in 2000 and 2001 in Romania.


Szántó L. (2001-2003): Determinator de lilieci. Societatea Eco Studia, Lizard, Cluj, p. 1-16.


Szántó L., Szodoray-Parádi F. (2001): Előzetes adatok a Királykő Természeti Park és Retyezát Nemzeti Park denevérfaunájához. Kivonat. II. Biológus Napok, Kolozsvár.


Szodoray Parádi F., Szántó L., Nagy L.Z., Dóczy A., Jére Cs. (2000): Telelő denevérek jelenlegi helyzete néhány jelentősebb romániai barlangban. Kivonat. I. Biológus Napok, Kolozsvár.


Szodoray-Parádi A. (2003): Sustainable Bat Monitoring in Romania. Abstract, National Bat Conference, York, UK. [PDF]


Szodoray-Parádi A., Jones K.E., Catto C. (2006): O nouă metodă pentru monitorizarea liliecilor cu ajutorul detectoarelor de ultrasunete folosind autovehicule. First Conference on Bat Conservation in Romania, Book of Abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p. 11. [PDF]


Szodoray-Parádi A., Szodoray-Parádi F. (2005): Distribution of Miniopterus shreibersii in Romania. Abstract, Xth European Bat Research Symposium, Galway, Ireland, Aug. 21-26, 2005. [PDF]


Szodoray-Parádi A., Szodoray-Parádi F. (2005): National Bat Monitoring Programme in Romania. Abstract. Xth European Bat Research Symposium, Galway, Ireland, Aug. 21-26, 2005.


Szodoray-Parádi A., Szodoray-Parádi F., Catto C., Russ J.A., Jones K.E. (2008): Indicator bats: Establishing the first national monitoring program for Romania's bats. Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p. 150. [PDF]


Szodoray-Parádi F. (1997): Átfedéses csonttani adatok a közönséges egérfülű denevér és hegyesorrú egérfülű denevér koponyaméreteiben. Múzeumi Füzetek, Kolozsvár, 6: 161-164.


Szodoray-Parádi F. (1998): Denevér populációdinamikai vizsgálatok a Csarnóházi vizesbarlangban. Múzeumi Füzetek, Kolozsvár, 7: 103-109. [PDF]


Szodoray-Parádi F. (2000): Jelentés a Menedék program 1999-es eredményeiről: Előzetes adatok Szatmár megye gyöngybagoly- denevér- és kisemlős faunájához. Kivonat. I. Biológus Napok, Kolozsvár.


Szodoray-Parádi F. (2005): Európai Denevéréj. Erdélyi Gyopár, 5:14.


Szodoray-Parádi F. (2006): Realizările Asociaţiei pentru Protecţia Liliecilor din România în domeniul protecţiei şi popularizării liliecilor. First Conference on Bat Conservation in Romania, Book of Abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p.12. [PDF]


Szodoray-Parádi F., Jére Cs., Barti L., Szodoray-Parádi A. (2008): How can a proper Natura 2000 site designation contribute to the conservation of bats? Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p.149. [PDF]


Szodoray-Parádi F., Nagy L.Z., Gombkötő P. (2000): Nemzetközi biomonitoring lehetősége egy fokozottan védett denevérfaj, a hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersii) példáján bemutatva. Szünzoológiai Kongresszus Füzet, Budapest.


Szodoray-Parádi F., Szántó L. (1998): Telelési sajátosságok a közönséges egérfülű denevérnél (Myotis myotis) és nagy patkósorrú denevérnél (Rhinolophus ferrumequinum) a Csarnóházi és a Les-völgyi vizesbarlangokban. Collegium Biologicum, 1: 55-59. [PDF]


Szodoray-Parádi F., Szántó L. (2005): Denevérvédelem. Erdélyi Gyopár, 1(77): 16.


Szodoray-Parádi F., Szodoray-Parádi A. (2000): Bat fauna of Satu Mare County - Romania, preliminary data. Abstract. Proceedings of the 3-rd International Conference "Bats of Carpathian Region, Rakhiv, Ukraine. Novitatis Theriologicae, 1(4).


Szodoray-Parádi F., Szodoray-Parádi A. (2005): Results on the investigatin on bats fauna in Vânători Neamţ Natural Park and conservation status of the occurring bat species. Studies and research in Vânători Neamţ Natural Park, I: 93-98. [PDF]


Szodoray-Parádi F., Szodoray-Parádi A., Jére Cs., Dóczy A. (2000): A hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersii) aktuális romániai helyzete. Abstract, Acta Biol. Debr. Oecol. Hung., 11(1): 156. [PDF]


Szodoray-Parádi F., Szodoray-Parádi A., Jére Cs., Dóczy A. (2002): Data about the distribution of Rhinolphidae in Romania. Abstrac. VIIIth European Bat Research Symposium, Le Havre, 26-30 August 2002.


Szodoray-Parádi F., Szodoray-Parádi A., Sike T. (2005): Building dwelling bats survey in Satu Mare County, Romania. Studii şi comunicări, ser. Știinţele naturale, Muzeul Judeţean Satu Mare, IV-V: 196-200. [PDF]


Tanasachi J. (1956): Ocrotirea liliecilor. Ocrotirea naturii, 2: 183-184. [PDF]


Terzea E. (1971): Les micromammifères quaternaires de deux grottes des Carpates roumaines. Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", X: 279-300.


Terzea E. (1977): La faune quaternaire de la grotte de Livadiţa (dép. de Caraş-Severin). Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", XVI: 163-181.


Terzea E. (1978): Dépôt de remplissage et Mammifères quaternaires de Peştera Urşilor de Chişcău, département de Bihor (Note préliminaire). Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", XVII: 139-144.


Topál Gy. (1954): A Kárpát-medence denevéreinek elterjedési adatai. A Magyar Nemzeti Múzeum Természettudományi Osztályának Évkönyve, Budapest, 46: 471-483. [PDF]


Topál Gy. (1958): Morphological studies on the os penis on bats in the Carpathian Basin. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 49: 331-342. [PDF]


Topál Gy. (1959): Két ritka denevérfaj a Kárpátmedence faunájában. Vertebrata Hungarica, Budapest, 1(1): 89-101. [PDF]


Topál Gy. (1988): Alsó pleisztocén korú denevérlelet a Súgó barlangból. Karszt és Barlang, 2: 85-90.


Tudoroniu E., Borda D. (2003): Arthropod fragments in Myotis myotis and Miniopterus schreibersii droppings from Măgurici Cave (Romania). Preliminary results. Proceedings of the International Workshop on Subsurface Organisms, Fauna Europaea Project, Băile Felix, 30 March - 1 April 2003, "Émile Racovitza" Speleological Institute, Cluj, 60-64. [PDF]


Tudoroniu E., Borda D. (2003): Hibernarea la lilieci. EcoCarst, 4: 51-53. [PDF]


Tufescu M.V., Decu V. (1977): Modéles préliminaires de la dynamique des populations principales de la biocénose du guano de la grotte "Peştera lui Adam" de Băile Herculane (Roumanie). Travaux d'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", XVI: 85-99. [PDF]


Valenciuc N. (1971a): Date ecologice ale coloniei de chiroptere (Myotis myotis) de la Dărmăneşti-Suceava. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Bacău, p. 343-351. [PDF]


Valenciuc N. (1971b): Myotis ikonnikovi Ognev 1911 si Nyctalus leisleri Kuhl 1818 (Chiroptera) specii noi pentru fauna Moldovei. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Bacău, p. 333-336. [PDF]


Valenciuc N. (1971c): Date privind hrana şi procurarea acesteia de către unele specii de chiroptere din fauna României. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Bacău, p. 353-357. [PDF]


Valenciuc N. (1971d): Contribuţii la cunoaşterea sistematicii şi biologiei chiropterelor din Moldova. Rezumatul tezei de doctorat, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, pp. 61.


Valenciuc N. (1972a): Condiţiile de microclimă din interiorul peşterii Jgheabul cu Gaură - Neamţ şi influenţa acestora asupra compoziţiei specifice a chiropterelor ce se adăpostesc în ea. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii Bacău, p. 297-305. [PDF]


Valenciuc N. (1972b): Importanţa corelaţiilor statistice în reconstituirea şi determinarea craniilor aparţinând unor specii de chiroptere din România. Studii şi Comunicări, Botoşani, Muzeul de Ştiinţele Naturii Dorohoi, p. 211-217. [PDF]


Valenciuc N. (1975): Studiul variabilităţii scheletului aripii la Myotis oxygnathus Monticelli, 1885. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Științe naturale, a. Biologie, XXI: 86-88. [PDF]


Valenciuc N. (1977): Variabilitatea craniometrică studiată la 6 specii de chiroptere din fauna Romaniei. Analele Muzeului de Ştiinţe Naturale, Piatra Neamţ, ser. Botanică-Zoologie, III: 411-415.


Valenciuc N. (1982): Biologia chiropterelor şi ocrotirea lor în România. Memoriile Secţiilor Ştiinţifice, ser. IV, V(2): 340-386.


Valenciuc N. (1989): Dynamics of movements of bats inside some shelters. in: Hanak V., Horáček I., Gaisler J.(eds.): European Bat Research 1987. Charles Univ. Press, Praha, p. 511- 517. [PDF]


Valenciuc N. (1992-1993): The distribution of some species of Chiroptera (fam. Rhinolophidae) in Romania and their representation in the UTM system. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Științele naturale, a. Biologie, XXXVIII-XXXIX: 93-101.


Valenciuc N. (1994): The distribution of some species of Chiroptera (fam. Vespertilionidae) in Romania and their representation in the UTM system. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Științele naturale, a. Biologie, XL: 45-75.


Valenciuc N. (2002): Chiroptera, Mammalia, Fauna României, XVI(3). Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 171.


Valenciuc N., Chachula O. (2001): Eptesicus nilssoni Keyserling & Blasius, new species for Moldavia Fauna. Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Cluj, Mai 4-5, 2001. [PDF]


Valenciuc N., Chachula O. (2001): Myotis bechsteini Kuhl şi Myotis nattereri Kuhl, specii noi pentru fauna chiropterelor din Moldova. Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Ecosinteze şi etnosinteze carpatine", Nov. 2-3, 2001. [PDF]


Valenciuc N., Chachula O. (2002): Myotis daubentoni Kuhl, new species for Moldavia's Fauna. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Științele naturale, a. Biologie animală, XLVIII: 260-261. [PDF]


Valenciuc N., Chachula O. (2003): Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius 1839, specie nouă pentru fauna chiropterelor din Moldova. Studii şi comunicări, Complexul muzeal de ştiinţele naturii "Ion Borcea", Bacău, p. 272. [PDF]


Valenciuc N., Chachula O., Ifrim I. (2003): The distribution of Chiroptera in Romania and their representation in the UTM system. Sesiunea ştiinţifică din Iaşi, Nov. 2003, Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Științele naturale, a. Biologie animală, Iaşi. [PDF]


Valenciuc N., Cocişiu M. (1991): Pesticides and the protection of Chiroptera. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Științele naturale, a. Biologie, XXXVII: 245-246. [PDF]


Valenciuc N., Done A., Chachula O. (2007): Despre prezenţa liliacului nordic - Eptesicus nillssonii Keyserlig şi Blasius 1839, în fauna României. Miscellanea Chiropterologica, 1: 25-29. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1964): Peştera de la Rarău. Date ecologice asupra coloniilor de lilieci din această peşteră. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Ştiinţe naturale, a. Biologie, X(2): 293-303. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1965): Date ecologice ale coloniei de lilieci din peştera de la Rarău. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Ştiinţe naturale, a. Biologie, XI(2): 239-249. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1965): O specie de chiropter nouă pentru Moldova, Myotis mystacinus Kuhl. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Ştiinţe naturale, a. Biologie, XI(1): 123-125. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1967): Barbastella barbastellus Schreber, specie nouă de chiropter pentru Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Ştiinţe naturale, a. Biologie, XIII(2): 245-246. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1967): Studii de biometrie asupra unei populaţii de Myotis oxygnathus Monticelli, din peştera de la Rarău. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Ştiinţe naturale, a. Biologie, XIII(1): 95-100. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1968): Plecotus austriacus Fischer 1829 (Mammalia, Chiroptera) prezent în fauna României. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Ştiinţe naturale, a. Biologie, XIV(1): 121-124. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1969a): Relaţii dintre variaţia unor factori climatici şi dinamica sezonieră a liliecilor din peştera de la Rarău (Câmpulung Moldovenesc). Cercetări de Ecologie Animală, Lucrările primei sesiuni ştiinţifice pe ţară de Ecologie Animală (23-28 mai 1966), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, p. 325-331. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1969b): Date noi privind răspîndirea chiropterelor din România. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Ştiinţe naturale, a. Biologie, XV(1): 135-138. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1969c): Dinamica liliecilor din peştera de la Rarău (Câmpulung Moldovenesc) în perioada instalării somnului de iarnă şi în perioada trezirii lor din somnul de iarnă. Cercetări de Ecologie Animală, Lucrările primei sesiuni ştiinţifice pe ţară de Ecologie Animală (23-28 mai 1966), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, p. 75-84. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1970): Studiul craniometric al cîtorva specii de chiroptere din România. Comunicări de Zoologie, p. 231-241. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1971): Quelques aspects de l'activité nocturne des Chauves-Souris de la Grotte de Gura Dobrogei (Distr. Constanta). Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Bacău, p. 337-342. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1977): Ataşamentul chiropterelor faţă de adăpostul ales. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Științele naturale, a. Biologie, XXIII: 89-90. [PDF]


Valenciuc N., Ion I., Harea M. (1966): Peştera Jgheabul cu Gaură, raionul P. Neamţ. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Ştiinţe naturale, a. Biologie, XII(1): 103-108. [PDF]


Valenciuc N., Teodorescu F. (1972): Investigations sur le caryotype de deux espèces de chiroptères: Myotis myotis Borkh. et Myotis oxignathus Montic. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Științe naturale, a. Biologie, XVIII(2): 351-358. [PDF]


Valenciuc N., Valenciuc M. (1973a): Hibernarea, gestaţia şi naşterea la unele specii de chiroptere. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Bacău, p. 404-416. [PDF]


Valenciuc N., Valenciuc M. (1973b): Condiţiile de microclimă din interiorul adăposturilor de iarnă şi compoziţia specifică a coloniilor de chiroptere ce se adăpostesc în ele. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Bacău, p. 417-428. [PDF]


Vasiliu G.D. (1961): Verzeichnis der Säugetiere Rumäniens. Säugetierk. Mitt., 3, 9(2): 56-68.


Vasiliu G.D. (1976): Ocrotirea chiropterelor în R.S. România. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţe Naturale, Bacău, 2: 217-254.


Vasiliu G.D., Şova C. (1968): Fauna Vertebratica Romaniae. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţe Naturale, Bacău, p. 179-197.


Venczel M. (2002): Faunele de vertebrate fosile. in: Racoviţă Gh., Moldovan O., Onac B. (eds.): Monografia carstului din Munţii Pădurea Craiului, Studiu monografic. Presa Universitară, Cluj-Napoca, p. 200-213.


Vremir M. (1998): Mica tragedie a liliecilor din Avenul Pobraz. Speomond, 3: 33. [PDF]


Woloszyn B., Bihari Z., Bashta A.T., Zdenek R., Murariu D. (2008): The ABC Project (Atlas of Bats of the Carpathians), new view. Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p. 165. [PDF]


Červený J. (1982): Notes on the bat fauna (Chiroptera) of Roumanian Dobrogea. Nyctalus, 1(4/5): 349-357. [PDF]


  • Megosztás: