Bücs Szilárd, Barti Levente, Szodoray-Parádi Farkas

   á ă â é í î ó ö ő ş ţ ú ü ű
kulcsszavak (hu)a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z
index alfabetic (ro)a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z
keywords (en)a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

A kiválasztott kulcsszó: Románia - România - RomaniaCikkek

Talált cikkek száma: 110


Barbu P., Boldor Şt., Popescu A. (1957): Eptesicus serotinus Schreber în fauna de chiroptere a R.P. Române. Analele Universităţii "C.I.Parhon", Bucureşti, ser. Ştiinţele naturale, 6(15): 133-140.


Barbu P. (1958): Contribuţii la studiul monografic al lui Miniopterus schreibersi Kuhl. Nota I. Curbele de frecvenţă în biometria lui Miniopterus schreibersi Kuhl şi câteva observaţii biologice. Studii şi Cercetări de Biologie Animală, Bucureşti, 10: 145-155.


Barbu P. (1960): Contribuţii la studiul monografic al lui Miniopterus schreibersii Kuhl, Nota II. Analele Universităţii Bucureşti, ser. Ştiinţe Naturale, Biologie, 24: 83-107. [PDF]


Barbu P. (1961): Contribuţii la studiul monografic al lui Miniopterus schreibersii Kuhl, Nota III. Analele Universităţii Bucureşti, ser. Ştiinţe Naturale, Biologie, 28: 197-203. [PDF]


Barbu P. (1974): Ocrotirea liliecilor. Ocrotirea Naturii, 18(1): 29-36. [PDF]


Barbu P., Popescu A., Sorescu C. (1975): Nouvelles contributions concernant la distribution de certains chiroptéres en Roumanie. Nécessité de protéger quelques espéces grégaires. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XVI: 311-318. [PDF]


Barbu P., Bazilescu E. (1977): Nouvelles données concernant l`espéce Myotis emarginatus Geoffroy en Roumanie. Analele Universităţii Bucureşti, ser. Biologie, 26: 93-94. [PDF]


Barbu P., Pantea F. (1981): Une nouvelle citation de l'espèce Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 (Chiroptera, Vespertilionidae) en Roumanie. Analele Universităţii Bucureşti, 30: 69-70.


Barti L. (2002b): Semnalări ale liliacului nordic (Eptesicus nilssonii Keyserling et Blasius) din România. Acta Siculica, Acta Hargitensia VIII, 2: 133-138.


Barti L. (2005): Istoricul cercetărilor chiropterologice de pe teritoriul României contemporane şi baza datelor faunistice, de la începuturi până în 1944. Nymphaea, 32: 53-114. [PDF]


Borda D. (2001): Ocrotirea faunei de Chiroptere în România. Ocrotirea Naturii, 44-45: 51-57. [PDF]


Borda D. (2002): The distribution of bats in Romanian caves (I). Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza" , Bucureşti, XXXVII - XXXVIII (1998-1999): 223-230. [PDF]


Borda D., Borda C., Tămaş T. (2004): Bats, climate and air microorganisms in a Romanian cave. Mammalia, 68(4): 337-343. [PDF]


Bunesco A. (1959): Contribution à l'étude de la répartition géographique de quelques mammiféres méditerranéens en Roumanie. Säugetierkunde Mitteilungen, 7(1): 1-4. [PDF]


Burghele-Bălăcescu A. (1966): Date noi asupra răspândirii nycteribiidelor (Diptera, Pupipara) in România. Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza" , Bucureşti, V: 115-123. [PDF]


Decu-Burghele A. (1962): Contribuţii la cunoaşterea nycteribiidelor (Diptera, Pupipara) din fauna Republicii Populare Române. Studii şi Cercetări de Biologie, ser. Biologie Animală, 14: 226-239.


Carbonnel J.P., Decu V., Olive P., Povară I., Gheorghiu V. (1996): Premiére datation par 14C du remplissage de guano d'une grotte des Carpates Méridionales: Peştera lui Adam (Roumanie). Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", Bucureşti, XXXV: 143-152. [PDF]


Carbonnel J.P., Olive P., Decu V., Klein D. (1999): Datations d'un dépôt de guano Holocène dans les Carpates Méridionales (Roumanie). Implications tectoniques. Science de la terre et des planètes, 328: 367-370. [PDF]


Carbonnel J.P., Klein D., Lamy S., Decu V., Baciu F., Silvestru E., Gheorghiu V., Giurginca A. (2000): Le Cs137 des sols et guanos de Roumanie treize ans après Tschernobyl. Incidences sur milieu karstique. Mémoires Biospéléologiques, 27: 25-36. [PDF]


Călinescu R. (1931): Mamiferele României. II. Ordinul Chiropterelor. Buletinul Ministerului Agriculturii şi Domenii, ser. III., anul 2, vol. I., nr. 1-2, Imprimeria naţională, Bucureşti, p. 25-30. [PDF]


Călinescu R. (1931): Verzeignis und Bibliographie der Säugetiere Rumäniens. Zeitschrift für Säugetierkunde, Berlin, 6(2): 77-84.


Chiriac E., Barbu P. (1963): Cu privire la helmintofauna unor micromamifere din R.P.R. Analele Universităţii Bucureşti, ser. Ştiinţele Naturii, 38(12): 181-190. [PDF]


Chiriac E., Barbu P. (1970): Récherches sur les trématodes de quelques chiroptéres de Roumanie. Livre du centenaire Émile G. Racovitza 1868-1968. Édition de l'Académie de la République Socialiste de Roumanie, Bucarest, p. 459-465.


Chiriac E., Barbu P. (1973): L'étude comparée de l'helminthofaune des chiroptéres de Roumanie (I. note). Analele Universităţii Bucureşti, 22: 19-24.


Ciobanu D.G. (1986): Cercetări asupra biologiei chiropterelor şi valorificarea lor instructiv-educativă. Lucrare de licenţă, Univ. "Al. I. Cuza", Facultatea de Biologie-Geografie-Geologie, Secţia Ştiinte Naturale şi Agricole, Conduc. Valenciuc N., pp. 56.


Dancău D., Căpuşe I. (1966): Contribuţii la studiul helmintofaunei chiropterelor din România. Travaux du Museum Naţional d'Historie Naturelle "Grigore Antipa", V: 81-89. [PDF]


Decu-Burghele A. (1962): Contribuţii la cunoaşterea Nycteribiidelor din România. Studii şi Cercetări de Biologie Animală, Bucureşti, XIV(2): 225-239.


Decu-Burghele A. (1963): Cercetări asupra Pupariului la Nycteribiidae (Diptera, Pupipara). Comunicările Academiei R.P.R., 13(8): 725-732. [PDF]


Decu V.Gh., Iliffe T.M. (1983): A review of the terrestrial cavernicolous fauna of Romania. The NSS Bulletin 45: 86-97. [PDF]


Decou V., Murariu D., Gheorghiu V. (2003): Chiropterele din România. Ghid instructiv şi educativ. Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" al Academiei Române, Muzeul Naţional de Istorie naturală "Grigore Antipa", Editura Art Group SRL, Bucureşti, pp. 521.


Decou V., Murariu D., Gheorghiu V. (2006): Contribution to the knowledge of the distribution of Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 species (Chiroptera: Rhinolophidae) in Romania. Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", Bucureşti, XLIII-XLIV: 235-248.


Dumitrescu M., Tanasachi J. (1953): Barbastella barbastellus Schreber chiropter nou pentru R.P.R. Revista Universităţii "C.I. Parhon", Bucureşti, 3: 185-194. [PDF]


Dumitrescu M. (1955): Liliecii, animale care terbuie ocrotite. Ocrotirea Naturii, 1: 121-126. [PDF]


Dumitrescu M., Tanasachi J., Orghidan T. (1962-1963b): Răspândirea chiropterelor în R.P. Română. Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", Bucureşti, XXXIV: 509-575. [PDF]


Georgescu M. (1968): Contribuţii la studiul ixodidelor din peşterile României. Lucrările Institutului de Speologie "Emil Racoviţă", VII: 187-195. [PDF]


Georgescu M. (1989): Mamiferele sălbatice din România. Editura Albatros, Bucureşti.


Gheorghiu V., Petculescu A. (2000): Protecţia chiropterelor din România, o necesitate imediată (I). EcoCarst, 1: 9-10. [PDF]


Gheorghiu V., Petculescu A., Iavorschi V. (2001): Contribution to the knowledge of the Chiroptera distribution from Romanian sector of the Carphathian mountains. Studia Chiropterologica, 2: 17-46. [PDF]


Gheorghiu V., Petculescu A. (2001): Protecţia chiropterelor din România, o necesitate imediată (II). EcoCarst, 2: 24-25. [PDF]


Gheorghiu V., Capac C. (2002): Protecţia chiropterelor din România, o necesitate imediată (III). EcoCarst 3: 41-43.


Gheorghiu V., Murariu D. (2002): Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1819 and P. pygmaeus Leach, 1825 (Chiroptera: Vespertilonidae) recently reported in the Romanian vertebrate fauna. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" XLIV: 443-454. [PDF]


Gheorghiu V., Nistor V. (2003): Protecţia chiropterelor din România, o necesitate imediată (IV). EcoCarst, 4: 32-34.


Gheorghiu V., Giurginca A., Capac C., Nistor V. (2003): Preliminary data on the presence of Myotis myotis and Myotis blythii in Avenul de sub Colţii Grindului, 2020 m. altitude - Romania (Chiroptera, Vespertilionidae). Researches in Piatra Craiului National Park, 1: 307-314. [PDF]


Giurginca A., Vănoaică L. (2000): Liliecii - Prea importanţi pentru a fi dăunători. EcoCarst 1: 22-23. [PDF]


Grimmberger E. (1993): Beitrag zur Fledermausfauna (Chiroptera) Bulgariens und Rumäniens mit besonderer Berücksichtigung der Variabilität der Langflügelfledermaus (Miniopterus schreibersi Kuhl, 1819). Nyctalus, 4(6): 623-634.


Hermanns U., Pommeranz H., Schütt H. (2002): Zur Fledermausfauna (Chiroptera) des rumänischen Dobrudscha-Karstes unter Berücksichtung möglicher Gefährdungsursachen. Nyctalus, 8(4): 379-388. [PDF]


Ifrim I., Pocora V. (2006): Aspecte preliminare privind studiul chiropterelor din Pădurea Letea. First Conference on Bat Conservation in Romania. Book of Abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p. 6. [PDF]


Ifrim I., Pocora V. (2007b): Preliminary aspects about the study of bats from Letea Forest - Danube Delta. Scientific Annals of the Danube Delta Institute, 13: 27-34. [PDF]


Iliuţ A.M. (2007): Miniprograma "Îndrumator didactic pentru desfăşurarea unui curs opţional (gimnaziu) pentru cunoaşterea si protecţia liliecilor". Miscellanea Chiropterologica, 2: 57-59.


Ionescu V. (1961): Contribuţii la studiul liliecilor (Chiroptera) din R.P.R. Studii şi Cercetări de Biologie, ser. Biologie Animală, XIII(2): 213-225.


Ionescu V. (1968): Vertebratele din România. Ed. Academiei R.S.R.


Jére Cs., Dóczy A. (2007): Prima semnalare a speciei de liliac Myotis alcathoe Helversen et Heller, 2001 (Chiroptera, Vespertilionidae) din România. Acta Siculica, p. 179-183. [PDF]


Juvara I. (1967): Acarieni din fam. Spiturnicidae si Dermanyssidae (Mesostigmata: Gamasina) paraziţi pe chiroptere din Romania. Lucrările Institutului de Speologie "Emil Racoviţă", VI: 183-192. [PDF]


Lascu C. (2007): Muzeul speologic "Emil Racoviţă", primul muzeu subteran din România. Miscellanea Chiropterologica, 2: 45-50.


Marcu O. (1957): Ixodiae cavernicole din R.P.R. Studii şi Cercetări de Biologie, 8(1-2): 209-211. [PDF]


Matschie P. (1901): Über rumänische Säugethiere. Sitzungs-Berichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde, Berlin, 9: 220-238. [PDF]


Murariu D. (1976): Cl. Mammalia. in: Contributions à la connaissance de la faune du Nord-Est de la Plaine de Roumanie, entre le Siret, le Danube et Ialomita. Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XVII: 237-244.


Murariu D. (1976): Cl. Mammalia. in: Contributions à la connaissance de la faune du Département Vrancea. Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XVII: 335-340.


Murariu D. (1995): Mammal species from Romania. Categories of conservation. Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XXXV: 449-566. [PDF]


Murariu D. (2000a): Commented list of the mammal species susceptible for being included in the red book of the Romanian Fauna. Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLII: 243-263.


Murariu D. (2002): Contributions to the knowledge of mammal fauna (Mammalia) from south west Romania. Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLIV: 431-441. [PDF]


Murariu D. (2003a): Bibliographia Mammalogica Romaniae. Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLV: 401-477. [PDF]


Murariu D. (2004): New reports on the distribution of three bat species (Mammalia: Chiroptera) of Romania. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLVI: 271-279. [PDF]


Murariu D. (2005): The state of the mammals (Mammalia) along the Danube, between Gârla Mare and Călăraşi (Romania). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLVIII: 427-445. [PDF]


Murariu D., Chişamera G. (2006): Partial albinism in noctule bat, Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (Mammalia: Chiroptera) from Romania. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLIX: 353 - 357. [PDF]


Murariu D. (2007): Vespertilio murinus L., 1758 (Chiroptera: Vespertilionidae), domicol species in Romanian fauna. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", L: 337 - 345. [PDF]


Murariu D., Gheorghiu V., Nistor V. (2008): Restoration of the nursery and hibernating colonies of bats in the touristic Muierii Cave roost, Baia de Fier - Romania. Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p. 104. [PDF]


Nagy L.Z., Szántó L. (2000): Pipistrellus pipistrellus in Romanian caves. Abstract. Proceedings of the 3rd International Conference "Bats of Carpathian Region, Rakhiv, Ukraine, Novitatis Theriologicae 1(4): 10.


Nagy L.Z., Barti L., Dóczy A., Jére Cs., Postawa T., Szántó L., Szodoray-Parádi A., Szodoray-Parádi F. (2005): Survey of Romania's underground bat habitats Carpathian's underground bat habitats. Status and distribution of cave dwelling bats (2002-2004). Final report for the BP Conservation Programme. Survey of Southern and Western Carpathians underground bat habitats & Survey of Eastern Carpathians and Dobrogea underground bat habitats, Ed. Lizard, Cluj, pp. 44. [PDF]


Năstase-Bucur R., Borda D., Kosuch J., Kiefer A. (2008): Preliminary data on molecular taxonomy of Romanian bats. Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p.107. [PDF]


Pereswiet-Soltan A. (2007): Relation between climate and bat fauna in Europe. Pereswiet-Soltan A. (2007): Relation between climate and bat fauna in Europe. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", L: 505 - 515. [PDF]


Rauschert K. (1963): Zur Säugetierfauna der Rumänischen Karpaten. Säugetierk. Mittei., 11: 97-101.


Rădulescu I., Lustun L. (1964): Contribuţiuni la cunoaşterea parazitofaunei chiropterelor din R.S.R. Comunicări de Zoologie, V: 21-34.


Răduleţ N. (1994a): Contribution to the knowledge of the distribution and the biology of Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) (Chiroptera: Vespertilionidae) in Romania. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XXXIV: 401-409. [PDF]


Răduleţ N. (1994b): Contribution to the knowledge of genus Nyctalus Bowdich, 1825 (Chiroptera: Vespertilionidae) in Romania. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XXXIV: 411-418.


Răduleţ N. (1996): Pipistrellus savii (Bonaparte, 1837) (Chiroptera: Vespertilionidae) signalé pour la premiere fois en Roumanie. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XXXVI: 385-389. [PDF]


Răduleţ N. (2003): Contribution to the morphological study of the coxal bone of 11 bat species (Mammalia: Chiroptera). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLV: 373-380. [PDF]


Răduleţ N. (2005b): Comparative anatomy of the mandible in the mammal systematics (Mammalia: Insectivora, Chiroptera, Rodentia) (I). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLVIII: 447-463. [PDF]


Răduleţ N. (2005c): Data on the micromammals (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) from Piatra Craiului National Park (Romania). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLVIII: 473-479. [PDF]


Răduleţ N. (2006a): Comparative anatomy of the mandible in the mammal systematics (Mammalia: Insectivora, Chiroptera, Rodentia) from Romania (II). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLIX: 365-374. [PDF]


Răduleţ N. (2008): Mandible morphology in mammals (Mammalia: Insectivora, Chiroptera, Rodentia, Carnivora) of Romania. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", Bucureşti, LI: 303-325. [PDF]


Schnapp B., Papadopol A., Hellwing S. (1963): Bibliografia in Mammologische und Ornithologische Forschungen in der Rumänischen Volksrepublik. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", IV: 73-117.


Suciu M. (1973): Catalogue of the siphonaptera from Rumania. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii Bacău, p. 47-72.


Szántó L. (2000): Kutatási módszerek a denevéreknél és helyzetük Romániában. Kivonat. "Amiért a harangok szólnak" Környezet- és Természetvédelmi Tábor, Kirulyfürdő, 2000 Aug. 13-20, Alfa Ifjúsági Fórum, Szentegyháza.


Szántó L. (2001-2003): Determinator de lilieci. Societatea Eco Studia, Lizard, Cluj, p. 1-16.


Szántó L. (2001): Report on the use of bat detectors in 2000 and 2001 in Romania.


Szodoray-Parádi A. (2003): Sustainable Bat Monitoring in Romania. Abstract, National Bat Conference, York, UK. [PDF]


Szodoray-Parádi A., Szodoray-Parádi F. (2005): Distribution of Miniopterus shreibersii in Romania. Abstract, Xth European Bat Research Symposium, Galway, Ireland, Aug. 21-26, 2005. [PDF]


Szodoray-Parádi A., Szodoray-Parádi F. (2005): National Bat Monitoring Programme in Romania. Abstract. Xth European Bat Research Symposium, Galway, Ireland, Aug. 21-26, 2005.


Szodoray-Parádi A., Szodoray-Parádi F., Catto C., Russ J.A., Jones K.E. (2008): Indicator bats: Establishing the first national monitoring program for Romania's bats. Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p. 150. [PDF]


Szodoray Parádi F., Szántó L., Nagy L.Z., Dóczy A., Jére Cs. (2000): Telelő denevérek jelenlegi helyzete néhány jelentősebb romániai barlangban. Kivonat. I. Biológus Napok, Kolozsvár.


Szodoray-Parádi F., Szodoray-Parádi A., Jére Cs., Dóczy A. (2000): A hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersii) aktuális romániai helyzete. Abstract, Acta Biol. Debr. Oecol. Hung., 11(1): 156. [PDF]


Szodoray-Parádi F., Szodoray-Parádi A., Jére Cs., Dóczy A. (2002): Data about the distribution of Rhinolphidae in Romania. Abstrac. VIIIth European Bat Research Symposium, Le Havre, 26-30 August 2002.


Szodoray-Parádi F. (2005): Európai Denevéréj. Erdélyi Gyopár, 5:14.


Tufescu M.V., Decu V. (1977): Modéles préliminaires de la dynamique des populations principales de la biocénose du guano de la grotte "Peştera lui Adam" de Băile Herculane (Roumanie). Travaux d'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", XVI: 85-99. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1968): Plecotus austriacus Fischer 1829 (Mammalia, Chiroptera) prezent în fauna României. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Ştiinţe naturale, a. Biologie, XIV(1): 121-124. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1969b): Date noi privind răspîndirea chiropterelor din România. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Ştiinţe naturale, a. Biologie, XV(1): 135-138. [PDF]


Valenciuc N., Ion I. (1970): Studiul craniometric al cîtorva specii de chiroptere din România. Comunicări de Zoologie, p. 231-241. [PDF]


Valenciuc N. (1971c): Date privind hrana şi procurarea acesteia de către unele specii de chiroptere din fauna României. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Bacău, p. 353-357. [PDF]


Valenciuc N. (1972b): Importanţa corelaţiilor statistice în reconstituirea şi determinarea craniilor aparţinând unor specii de chiroptere din România. Studii şi Comunicări, Botoşani, Muzeul de Ştiinţele Naturii Dorohoi, p. 211-217. [PDF]


Valenciuc N. (1977): Variabilitatea craniometrică studiată la 6 specii de chiroptere din fauna Romaniei. Analele Muzeului de Ştiinţe Naturale, Piatra Neamţ, ser. Botanică-Zoologie, III: 411-415.


Valenciuc N. (1982): Biologia chiropterelor şi ocrotirea lor în România. Memoriile Secţiilor Ştiinţifice, ser. IV, V(2): 340-386.


Valenciuc N. (1992-1993): The distribution of some species of Chiroptera (fam. Rhinolophidae) in Romania and their representation in the UTM system. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Științele naturale, a. Biologie, XXXVIII-XXXIX: 93-101.


Valenciuc N. (1994): The distribution of some species of Chiroptera (fam. Vespertilionidae) in Romania and their representation in the UTM system. Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Științele naturale, a. Biologie, XL: 45-75.


Valenciuc N. (2002): Chiroptera, Mammalia, Fauna României, XVI(3). Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 171.


Valenciuc N., Done A., Chachula O. (2007): Despre prezenţa liliacului nordic - Eptesicus nillssonii Keyserlig şi Blasius 1839, în fauna României. Miscellanea Chiropterologica, 1: 25-29. [PDF]


Valenciuc N., Chachula O., Ifrim I. (2003): The distribution of Chiroptera in Romania and their representation in the UTM system. Sesiunea ştiinţifică din Iaşi, Nov. 2003, Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, sec. Științele naturale, a. Biologie animală, Iaşi. [PDF]


Vasiliu G.D. (1961): Verzeichnis der Säugetiere Rumäniens. Säugetierk. Mitt., 3, 9(2): 56-68.


Vasiliu G.D., Şova C. (1968): Fauna Vertebratica Romaniae. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţe Naturale, Bacău, p. 179-197.


Vasiliu G.D. (1976): Ocrotirea chiropterelor în R.S. România. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţe Naturale, Bacău, 2: 217-254.


  • Megosztás: