Bücs Szilárd, Barti Levente, Szodoray-Parádi Farkas

   á ă â é í î ó ö ő ş ţ ú ü ű
kulcsszavak (hu)a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z
index alfabetic (ro)a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z
keywords (en)a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z
Romániai denevérekkel kapcsolatos publikációk
Szerző: Murariu D.

Talált cikkek száma: 31Andreescu I., Torcea Şt., Murariu D. (1979): Contributions à la connaissance de la faune de mammifères de départements d'Ilfov et de Teleorman (Roumanie). Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XX(1): 499-511.


Decou V., Murariu D., Gheorghiu V. (2003): Chiropterele din România. Ghid instructiv şi educativ. Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" al Academiei Române, Muzeul Naţional de Istorie naturală "Grigore Antipa", Editura Art Group SRL, Bucureşti, pp. 521.


Decou V., Murariu D., Gheorghiu V. (2006): Contribution to the knowledge of the distribution of Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901 species (Chiroptera: Rhinolophidae) in Romania. Travaux de l'Institut de Spéologie "Émile Racovitza", Bucureşti, XLIII-XLIV: 235-248.


Gheorghiu V., Murariu D. (2002): Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1819 and P. pygmaeus Leach, 1825 (Chiroptera: Vespertilonidae) recently reported in the Romanian vertebrate fauna. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" XLIV: 443-454. [PDF]


Gheorghiu V., Murariu D. (2006): Bats (Mamalia: Chiroptera) of Piatra Craiului National Park - Romania (with protection and conservation measures). in: O. Pop & M. Vergheleţ (eds.): Researches in Piatra Craiului National Park, 3: 193-221.


Gheorghiu V., Murariu D., Nistor V. (2007): Protecţia arealelor forestiere şi a peşterilor o necesitate indisolubilă pentru protecţia liliecilor din România. Miscellanea Chiropterologica, 1: 3-11.


Gheorghiu V., Murariu D., Borda D., Chachula O., Petrea C. (2007): Restaurarea unei colonii de hibernare a liliecilor după 80 de ani de absenţă în peştera Cioclovina Uscată din Parcul Naţional Grădiştea de Munte - Cioclovina (România). Miscellanea Chiropterologica, 1: 12-24.


Gheorghiu V., Murariu D. (2007): Reabilitarea unui adăpost de naştere si hibernare a liliecilor din peştera Sf. Grigore Decapolitul (munţii Căpăţânii - România). Miscellanea Chiropterologica, 2: 4-13.


Murariu D. (1976): Cl. Mammalia. in: Contributions à la connaissance de la faune du Nord-Est de la Plaine de Roumanie, entre le Siret, le Danube et Ialomita. Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XVII: 237-244.


Murariu D. (1976): Cl. Mammalia. in: Contributions à la connaissance de la faune du Département Vrancea. Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XVII: 335-340.


Murariu D. (1989): Les mammiferes de la zone du cours inferieur de la Ialomita. Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XXX: 247-256.


Murariu D. (1995): Mammal species from Romania. Categories of conservation. Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XXXV: 449-566. [PDF]


Murariu D., Răduleţ N. (1998): Mammalian fauna from Maramureş Depression, Romania. Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XL: 609-621.


Murariu D. (2000a): Commented list of the mammal species susceptible for being included in the red book of the Romanian Fauna. Travaux du Museum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLII: 243-263.


Murariu D. (2000b): Chorologia mamiferelor sălbatice (Mammalia) din nord-vestul României. Studii şi Comunicări, ser. Ştiinţele Naturale, Muzeul Judeţean Satu Mare, I: 242-253. [PDF]


Murariu D. (2002): Contributions to the knowledge of mammal fauna (Mammalia) from south west Romania. Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLIV: 431-441. [PDF]


Murariu D. (2003a): Bibliographia Mammalogica Romaniae. Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLV: 401-477. [PDF]


Murariu D. (2003b): The faunal state and the estimation of the preservation categories of the mammal species of Piatra Craiului National Park. in: Pop O., Vergheleţ M. (eds.): Research in Piatra Craiului National Park, 1: 289-306.


Murariu D. (2004): New reports on the distribution of three bat species (Mammalia: Chiroptera) of Romania. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLVI: 271-279. [PDF]


Murariu D., Decou V., Gheorghiu V. (2004): Bat specific structure over the year in the Gura Ponicovei Cave from South-Western Carpathians (Romania). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLVII: 315-323. [PDF]


Murariu D. (2005): The state of the mammals (Mammalia) along the Danube, between Gârla Mare and Călăraşi (Romania). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLVIII: 427-445. [PDF]


Murariu D. (2006): Mammal ecology and distribution from North Dobrogea (Romania). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLIX: 49: 387-399. [PDF]


Murariu D., Chişamera G. (2006): Partial albinism in noctule bat, Nyctalus noctula (Schreber, 1774) (Mammalia: Chiroptera) from Romania. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLIX: 353 - 357. [PDF]


Murariu D. (2007): Vespertilio murinus L., 1758 (Chiroptera: Vespertilionidae), domicol species in Romanian fauna. Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", L: 337 - 345. [PDF]


Murariu D., Gheorghiu V. (2007): A malpractice case in the study of chiropterans (Mammalia). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", L: 347 - 353. [PDF]


Murariu D., Decu V., Gheorghiu V., Nistor V. (2007): An impressive aggregation of bats hibernating in the Southern Carpathians (Şura Mare Cave - Romania) - Studia Chiropterologica, 5. [PDF]


Murariu D. (2007): EUROBATS Organizaţie europeană pentru protecţia şi conservarea chiropterelor. Miscellanea Chiropterologica, 1: 40-42.


Murariu D., Gheorghiu V., Nistor V. (2008): Restoration of the nursery and hibernating colonies of bats in the touristic Muierii Cave roost, Baia de Fier - Romania. Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p. 104. [PDF]


Murariu D., Gheorghiu V., Scorneica L. (2008): Lumea liliecilor. Manual opţional pentru clasele V-VIII., Realizat în cadrul proiectului "Conservarea Habitatelor Subterane ale Liliecilor din SV Carpaţilor", finanţat de Comunitatea Europeană prin programul LIFE NATURA 2000, p. 1-51.


Răduleţ N., Murariu D. (2000): Taxonomic value of the morphological differences of the coxal bone in six South-American bat species (Chiroptera: Emballonuridae, Mormoopidae and Phyllostomidae). Travaux du Museum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", XLII: 225-234. [PDF]


Woloszyn B., Bihari Z., Bashta A.T., Zdenek R., Murariu D. (2008): The ABC Project (Atlas of Bats of the Carpathians), new view. Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p. 165. [PDF]


  • Megosztás: